Wybierz samodzielność 2021 – druga edycja

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu „Wybierz samodzielność 2021”, dofinansowanym ze środków PFRON.

Oferujemy:

 • konsultacje psychologiczne/ terapeutyczne
 • orientację przestrzenną i/lub czynności życia codziennego – zajęcia indywidualne
 • kurs komputerowy na poziomie podstawowym – zajęcia grupowe. Zajęcia częściowo odpłatne. Udział w całym kursie (20 godzin) kosztuje 60zł. Dla 3 osób z odległych części województwa mazowieckiego zorganizujemy kurs wraz z zakwaterowaniem
 • kurs komputerowy dla średniozaawansowanych – zajęcia indywidualne, częściowo odpłatne. Udział w kursie (30 godzin) kosztuje 110zł
 • kurs języka angielskiego – 2 grupy – poziom podstawowy i średniozaawansowany (po 6 osób w każdej z grup).
 • warsztaty ze stylizacji – indywidualne i grupowe zajęcia ze stylistą i tyflopedagogiem.
 • warsztaty kulinarne i czynności życia codziennego
 • wsparcie techniczne – pomoc w aktualizacji oprogramowania, doradztwo techniczne itp.
 • asystent – uczestnicy będą mogli skorzystać z wsparcia asystenta. Zasady skorzystania z tej formy wsparcia będą omówione w Regulaminie

Kogo zapraszamy do projektu?

 1. osoby niewidome lub słabowidzące z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
 2. Osoby pełnoletnie
 3. Mieszkańców województwa mazowieckiego
 4. Osoby, które w terminie od 01.04.2022 nie biorą udziału w zajęciach tego samego typu w ramach innego projektu dofinansowanego przez PFRON.

 

Co zrobić, by zgłosić się do projektu?

 1. Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie, który znajduje się na stronie fundacji.
 2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć do fundacji.
 3. Dostarczyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności – skan lub kserokopię.
 4. Osoby ubiegające się o udział w kursie komputerowym dla średniozaawansowanych są zobowiązane do wypełnienia ankiety określającej poziom umiejętności.

Wypełnione i podpisane własnoręcznie dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do fundacji osobiście lub tradycyjną pocztą adres Fundacja Vis Maior, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 10 02-366 Warszawa.

Osoby, chcące dostarczyć dokumenty zgłoszeniowe do fundacji są proszone o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się.

Rekrutacja ma charakter ciągły i będzie prowadzona do wyczerpania miejsc.

 

Jeśli to możliwe, prosimy również o przesłanie drogą elektroniczną zgłoszeń zapisanych w Wordzie na adres m.raczynska@fundacjavismaior.pl.

 

Osoba, która dokona zgłoszenia telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną i zostanie zakwalifikowana do projektu, będzie zobowiązana do dostarczenia do fundacji podpisanych formularzy zgłoszeniowych.

Dostarczenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane o wynikach rekrutacji.

W oparciu o analizę informacji zawartych w dokumentach zgłoszeniowych poszczególnych osób, zastrzegamy sobie prawo doboru instruktorów do kursantów.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt .

Magdalena Raczyńska

Koordynator projektu

tel. 22 370 28 75

e-mail: m.raczynska@fundacjavismaior.pl

 

ZAŁĄCZNIKI

Zgłoszenie do projektu Wybierz samodzielność 2021

Regulamin projektu Wybierz samodzielność 2021

Ankieta zgłoszeniowa na kurs komputerowy Wybierz samodzielność 2021