Misja

Misja Fundacji Vis Maior została sformułowana w zgodzie z założeniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. 

Istotą naszej misji jest likwidowanie barier wynikających z postaw ludzkich i środowiskowych, które utrudniają osobom niewidomym pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na równi z innymi osobami

 

Zapraszamy na film o Fundacji Vis Maior (poniżej dwie wersje filmu – bez audiodeskrypcji i z audiodeskrypcją)

W filmie pokazujemy czym Fundacja się zajmuje, jakie ma priorytety i w jaki sposób pragnie pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym.

W naszych działaniach wobec osób niewidomych i słabowidzących stawiamy na wspieranie ich samodzielności i niezależności, aktywizacji społecznej i zawodowej, a także na wyrównywanie szans.

 

Film bez audiodeskrypcji

 

Film z audiodeskrypcją