REGULARNA POMOC

Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli bezpiecznie myśleć o przyszłości i zapewnić ciągłość działań Fundacji. Nawet niewielkie kwoty, ale wpłacane regularnie, pozwolą nam na stabilne działanie, długofalowe planowanie wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących oraz szkolenie większej liczby psów przewodników. 

Regularne wsparcie jest szczególnie ważne w przypadku realizowanych przez nas szkoleń usamodzielniających, które dają bazową wiedzę ułatwiającą samodzielne życie i wykonywanie codziennych czynności. W Polsce nie ma odpowiedniego systemu rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok, a działania, które realizujemy w ramach dotacji rządowych, nie są w stanie zaspokoić wszystkich bieżących potrzeb.

Również wyszkolenie przyszłych psów przewodników wymaga regularnej pracy, ponieważ pełne przygotowanie do pracy każdego z nich zajmuje około dwóch lat. Potrzeby i koszty utrzymania psów zmieniają się w trakcie całego procesu nauki i pojawiają się na każdym etapie szkolenia.

To dlatego Twoja regularna pomoc jest tak cenna. Pomóż nam działać, by wyrównywać szanse, aktywizować i wspierać osoby niewidome oraz szkolić psy przewodniki. Dołącz do nas.

PRZEKAZUJ DAROWIZNĘ NA KONTO FUNDACJI

Wpłacając comiesięczną darowiznę w dowolnej kwocie pozwalasz nam reagować na  bieżące potrzeby osób niewidomych i słabowidzących, które regularnie zgłaszają się do nas po wsparcie.

USTAW W BANKU ZLECENIE STAŁE

Dzięki włączeniu zlecenia stałego to Twój bank będzie co miesiąc wykonywał przelew darowizny w ustalonej przez Ciebie wysokości i w ustalonym dniu.

Aby skorzystać z tej wygodnej formy wsparcia należy zalogować się na swoim koncie lub złożyć zlecenie w placówce banku i ustawić zlecenie stałe na następujące dane:

FUNDACJA VIS MAIOR
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.10, 02-366 Warszawa

TYTUŁ WPŁATY: Darowizna regularna
NUMER KONTA:  95 1500 1126 1211 2008 8380 0000 (Santander Bank Polska S.A.)

Przelew zagraniczny

IBAN:PL95 1500 1126 1211 2008 8380 0000
SWIFT: WBKPPLPP

Dziękujemy!

DODATKOWE INFORMACJE

ODLICZENIE DAROWIZNY OD PODATKU

Przypominamy, że darowizny wpłacone bezpośrednio na konto Fundacji można odliczyć od podatku dochodowego przy rozliczaniu PIT. Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi z tytułu darowizny na organizację pożytku publicznego, do swojej deklaracji podatkowej muszą dołączyć formularz PIT/O.

Na wypadek kontroli urzędu skarbowego należy zachować dowód wpłaty darowizny na rachunek bankowy.

NA CO ZOSTANIE PRZEZNACZONA POMOC?

Zebrane środki przeznaczymy na regularne wsparcie osób niewidomych: organizację kursów i szkoleń oraz zajęć indywidualnych,  m.in. z zakresu samodzielnego poruszania się, bezwzrokowego wykonywania codziennych czynności, naukę pisma Braille?a i korzystania z nowoczesnych technologii, oraz na zakup szczeniąt i szkolenie psów przewodników, które przekażemy bezpłatnie osobom niewidomym.