Analiza produktów i usług bankowych dla osób niewidomych i słabowidzących

Prezentacja jest dostępna w formacie PDF.