Dariusz Kupiecki

Członek Zarządu

Jestem społecznym członkiem Zarządu Fundacji.

W młodości prowadziłem drużynę harcerską niewidomych i słabowidzących dzieciaków. Potem na długie lata porzuciłem tę działalność, gdy w 1976 roku zaangażowałem się w walkę o normalne i godne życie w Polsce, najpierw w akcji pomocy dla represjonowanych robotników po zajściach Czerwca ’76, następnie w działaniach Komitetu Obrony Robotników, wreszcie w „Solidarności”. A gdy już wywalczyliśmy wolność, wziąłem się za tworzenie struktur odnowionej administracji publicznej, w tym między innymi w organizowanie demokratycznych wyborów.

Potem na wiele lat utknąłem w międzynarodowej korporacji zajmując się budowaniem struktur i zarządzaniem nimi w dynamicznie rozwijającej się na polskim rynku firmie. I wtedy wróciłem do niewidomych – najpierw, jeszcze w wolnych chwilach, jako dyrektor w Allianz, a po zakończeniu pracy zawodowej – jako emeryt.

W Fundacji służę swoim doświadczeniem zawodowym i społecznym, jakie uzbierało mi się przez te wszystkie lata, i jestem zadowolony, że mogę je pożytkować na rzecz swoich niewidomych przyjaciół. Działam głównie w ramach Zarządu, wspieram prace nad strategią i planami, pomagam w wypracowywaniu decyzji, uczestniczę też w kontaktach zewnętrznych. Kształtuję projekty, w które się angażujemy, i pomagam w ich organizacji. 

To wszystko robię w przerwach między czytaniem opracowań historycznych o Bizancjum i średniowieczu, słuchaniem wykładów z nauk ścisłych, do których wróciłem amatorsko jako informatyk, i słuchaniem muzyki, ostatnio głównie oratoryjnej i Chopina.