Aneta Lejman

Rada Fundacji

Praca na rzecz wyrównywania szans jest bardzo bliska mojemu sercu. Podzielam pragnienie Joli Kramarz, aby osoby niewidome miały dostęp do wszystkich obszarów życia na równi z osobami pełnosprawnymi.

Swoją karierę zawodową rozpoczęłam w Cyfrowym Polsacie. Tam nauczyłam się słuchać i wyciągać wnioski, kiedy najpierw odpowiadałam za obsługę klientów, a później za budowanie z nimi trwałych relacji biznesowych. Obecnie pełnię funkcję prezesa Fundacji Radia ZET, członka Zarządu w Eurozet Consulting oraz członka Rady Fundacji Vis Maior. Prowadzę również szkolenia i warsztaty. W kręgu moich zainteresowań jest kreatywność i jej wpływ na poczucie szczęścia oraz powiązanie z integralnością osobowości.

Ukończyłam Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Treningu Grupowego i Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych, gdzie uzyskałam dyplom trenera. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych w Collegium Civitas, na kierunku Manager CSR.