Wybierz samodzielność 2021 – trzecia edycja

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji projektu „Wybierz samodzielność 2021”, dofinansowanego ze środków PFRON.

Oferujemy:

– konsultacje psychologiczne/ terapeutyczne

– orientację przestrzenną i/lub czynności życia codziennego – zajęcia indywidualne

– Kurs komputerowy na poziomie podstawowym – zajęcia grupowe. Zajęcia częściowo odpłatne. Udział w całym kursie (20 godzin) kosztuje 60zł. Dla 3 osób z odległych części województwa mazowieckiego zorganizujemy kurs wraz z zakwaterowaniem.

– kurs komputerowy dla średniozaawansowanych – zajęcia indywidualne, częściowo odpłatne. Udział w kursie (30 godzin) kosztuje 110zł

– Kurs języka angielskiego – 2 grupy – poziom podstawowy i średniozaawansowany (po 6 osób w każdej z grup).

– warsztaty ze stylizacji – indywidualne i grupowe zajęcia ze stylistą i tyflopedagogiem.

– warsztaty kulinarne i czynności życia codziennego

– wsparcie techniczne – pomoc w aktualizacji oprogramowania, doradztwo techniczne itp.

– asystent – m. in. Pomoc w wypełnianiu dokumentów, dotarciu np. do lekarza, urzędu, w zrobieniu zakupów.

Kogo zapraszamy do projektu?

 1. osoby niewidome lub słabowidzące z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
 2. Osoby pełnoletnie
 3. Mieszkańców województwa mazowieckiego
 4. Osoby, które w terminie od 01.04.2023 nie biorą udziału w zajęciach tego samego typu w ramach innego projektu, dofinansowanego przez PFRON.

Co zrobić, by zgłosić się do projektu?

 1. Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie, który znajduje się           na stronie fundacji.
 2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć do fundacji.
 3. Dostarczyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności – skan lub kserokopię.

4.Osoby ubiegające się o udział w kursie komputerowym dla średniozaawansowanych są zobowiązane do wypełnienia ankiety określającej poziom umiejętności.

Wypełnione i podpisane własnoręcznie dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do fundacji osobiście lub tradycyjną pocztą adres Fundacja Vis Maior

 1. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 10 02-366 Warszawa .

Osoby, chcące dostarczyć osobiście dokumenty zgłoszeniowe do fundacji są proszone o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się.

Rekrutacja ma charakter ciągły i będzie prowadzona do wyczerpania miejsc.

Prosimy również o przesłanie drogą elektroniczną zgłoszeń zapisanych w Wordzie na adres m.raczynska@fundacjavismaior.pl.

Osoba, która dokona zgłoszenia telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną i zostanie zakwalifikowana do projektu, będzie zobowiązana do dostarczenia do fundacji podpisanych formularzy zgłoszeniowych.

Dostarczenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane o wynikach rekrutacji.

W oparciu o analizę informacji zawartych w dokumentach zgłoszeniowych poszczególnych osób, zastrzegamy sobie prawo doboru instruktorów do kursantów.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt .

tel. 22 370 28 75

e-mail:

m.raczynska@fundacjavismaior.pl

Magdalena Raczyńska – koordynator projektu

Załączniki:

zgłoszenie-do-projektu-wybierz samodzielność 2021

ankieta-zgłoszeniowa-na-kurs-komputerowy-wybierz-samodzielność-2021

regulamin projektu Wybierz samodzielność 2021

Projekt „Wybierz samodzielność 2021″jest dofinansowany ze środków PFRON całkowita wartość wynosi 404909,40 zł, a kwota dofinansowania 384359,40 zł. Kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych Zadanie 1 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie zadania 02.07.2021

Celem projektu jest usamodzielnianie osób z dysfunkcją wzroku, poprawa ich mobilności, komunikowania się, dostępu do informacji poprzez udział w grupowych i indywidualnych zajęciach z zakresu: nauki bezwzrokowego funkcjonowania (orientacja przestrzenna, czynności życia codziennego itp.), bezwzrokowej obsługi komputera, udział w warsztatach z doradcą stylistą, naukę języka angielskiego.
Doślę ci jeszcze plik z godłem, który będzie trzeba podmienić. Nie wiem czy różni się czymś od tego, który już jest na stronie, ale na wszelki wypadek podeślę.
Pozdrawiam

 

Po lewej stronie flaga Polski, a po prawej - godło Polski


Nabór pracowników do trzeciej edycji projektu „Wybierz samodzielność 2021”, dofinansowanego ze środków PFRON.

Logo PFRON

Fundacja Vis Maior poszukuje:

 1. tyflopedagogów – instruktorów orientacji przestrzennej, czynności życia codziennego, nauki pisma Braille’a .
 2. Instruktorów bezwzrokowej obsługi komputera i urządzeń specjalistycznych, przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku.
 3. Psychologa/terapeuty do przeprowadzenia indywidualnych konsultacji.
 4. Nauczycieli języka angielskiego.
 5. Stylisty
 6. Asystentów osoby niewidomej i/lub słabowidzącej

Warunkiem udziału w rekrutacji jest dostarczenie do Fundacji Vis Maior

CV i listu motywacyjnego, w których kandydaci wykażą swoje kompetencje formalne oraz doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku na w/w stanowiskach Poprosimy również o przesłanie skanów dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje..

Dokumenty należy przesyłać do dnia 23 czerwca 2023 roku na adres m.raczynska@fundacjavismaior.pl.

W tytule wiadomości proszę pisać odpowiednio „tyflopedagog” , „instruktor obsługi komputera” itd., imię i nazwisko.

-Osoby składające dokumenty aplikacyjne są zobowiązane do określenia liczby godzin zajęć, które są gotowe przeprowadzić w ramach projektu.

 Projekt jest realizowany do 31.03.2024 na terenie województwa mazowieckiego

Zakres godzinowy w ramach poszczególnych form wsparcia:

– tyflopedagog, instruktor orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego – 800 – śr. 40 godz. Na uczestnika

– instruktor obsługi komputera – zajęcia indywidualne, poziom średniozaawansowany – 450- śr. 30 godz. Na uczestnika

– instruktor obsługi komputera, poziom podstawowy (nauka pisania na klawiaturze, wstęp do korzystania ze screan readerów i obsługi komputera), zajęcia grupowe –3 grupy trzyosobowe – razem 60 godzin

– instruktor obsługi komputera – indywidualne wsparcie, doradztwo techniczne – 75 godz. – śr. 10 godz. Na uczestnika

– psycholog –100 godz. – śr. 10 godz. Na uczestnika

– nauczyciel języka angielskiego – grupa na poziomie podstawowym – 40 godz, grupa na poziomie średniozaawansowanym – 40 godz.

– stylista – 12 godz. zajęć grupowych i 36 indywidualnych – po 6 godz. na uczestnika

– tyflopedagog – zajęcia grupowe na warsztatach ze stylizacji – 6 godz.           

– asystent –100 godz. – śr. 10 godz. Na uczestnika

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.