Wybierz samodzielność 2021 – druga edycja

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu „Wybierz samodzielność 2021”, dofinansowanym ze środków PFRON.

Oferujemy:

 • konsultacje psychologiczne/ terapeutyczne
 • orientację przestrzenną i/lub czynności życia codziennego – zajęcia indywidualne
 • kurs komputerowy na poziomie podstawowym – zajęcia grupowe. Zajęcia częściowo odpłatne. Udział w całym kursie (20 godzin) kosztuje 60zł. Dla 3 osób z odległych części województwa mazowieckiego zorganizujemy kurs wraz z zakwaterowaniem
 • kurs komputerowy dla średniozaawansowanych – zajęcia indywidualne, częściowo odpłatne. Udział w kursie (30 godzin) kosztuje 110zł
 • kurs języka angielskiego – 2 grupy – poziom podstawowy i średniozaawansowany (po 6 osób w każdej z grup).
 • warsztaty ze stylizacji – indywidualne i grupowe zajęcia ze stylistą i tyflopedagogiem.
 • warsztaty kulinarne i czynności życia codziennego
 • wsparcie techniczne – pomoc w aktualizacji oprogramowania, doradztwo techniczne itp.
 • asystent – uczestnicy będą mogli skorzystać z wsparcia asystenta. Zasady skorzystania z tej formy wsparcia będą omówione w Regulaminie

Kogo zapraszamy do projektu?

 1. Osoby niewidome lub słabowidzące z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
 2. Osoby pełnoletnie
 3. Mieszkańców województwa mazowieckiego
 4. Osoby, które w terminie od 01.04.2022 nie biorą udziału w zajęciach tego samego typu w ramach innego projektu dofinansowanego przez PFRON.

 

Co zrobić, by zgłosić się do projektu?

 1. Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie, który znajduje się na stronie fundacji.
 2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć do fundacji.
 3. Dostarczyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności – skan lub kserokopię.
 4. Osoby ubiegające się o udział w kursie komputerowym dla średniozaawansowanych są zobowiązane do wypełnienia ankiety określającej poziom umiejętności.

Wypełnione i podpisane własnoręcznie dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do fundacji osobiście lub tradycyjną pocztą adres Fundacja Vis Maior, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 10 02-366 Warszawa.

Osoby, chcące dostarczyć dokumenty zgłoszeniowe do fundacji są proszone o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się.

Rekrutacja ma charakter ciągły i będzie prowadzona do wyczerpania miejsc.

 

Jeśli to możliwe, prosimy również o przesłanie drogą elektroniczną zgłoszeń zapisanych w Wordzie na adres m.raczynska@fundacjavismaior.pl.

 

Osoba, która dokona zgłoszenia telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną i zostanie zakwalifikowana do projektu, będzie zobowiązana do dostarczenia do fundacji podpisanych formularzy zgłoszeniowych.

Dostarczenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane o wynikach rekrutacji.

W oparciu o analizę informacji zawartych w dokumentach zgłoszeniowych poszczególnych osób, zastrzegamy sobie prawo doboru instruktorów do kursantów.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt .

Magdalena Raczyńska

Koordynator projektu

tel. 22 370 28 75

e-mail: m.raczynska@fundacjavismaior.pl

 

ZAŁĄCZNIKI

Zgłoszenie do projektu Wybierz samodzielność 2021

Regulamin projektu Wybierz samodzielność 2021

Ankieta zgłoszeniowa na kurs komputerowy Wybierz samodzielność 2021

 

 

Nabór pracowników do drugiej edycji projektu „Wybierz samodzielność 2021”

Do projektu Fundacja Vis Maior poszukuje:

 1. Tyflopedagogów – instruktorów orientacji przestrzennej, czynności życia codziennego, nauki pisma Braille’a .
 2. Instruktorów bezwzrokowej obsługi komputera i urządzeń specjalistycznych, przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku.
 3. Psychologa/terapeuty do przeprowadzenia indywidualnych konsultacji.
 4. Nauczycieli języka angielskiego.
 5. Stylisty
 6. Asystentów osoby niewidomej i/lub słabowidzącej.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest dostarczenie do Fundacji Vis Maior

CV i listu motywacyjnego, w których kandydaci wykażą swoje kompetencje formalne oraz doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku na w/w stanowiskach.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 25 czerwca 2022 roku na adres m.raczynska@fundacjavismaior.pl.

W tytule wiadomości proszę pisać odpowiednio „tyflopedagog” , „instruktor obsługi komputera” itd., imię i nazwisko.

Osoby składające dokumenty aplikacyjne są zobowiązane do określenia liczby godzin zajęć, które są gotowe przeprowadzić w ramach projektu.

Projekt jest realizowany do 31.03.2023 na terenie województwa mazowieckiego

 

Zakres godzinowy w ramach poszczególnych form wsparcia:

 • tyflopedagog, instruktor orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego – 600
 • instruktor obsługi komputera – zajęcia indywidualne, poziom średniozaawansowany – 450
 • instruktor obsługi komputera, poziom podstawowy (nauka pisania na klawiaturze, wstęp do korzystania ze screan readerów i obsługi komputera), zajęcia grupowe – 5 grup trzyosobowych – razem 100 godzin
 • instruktor obsługi komputera – indywidualne wsparcie, doradztwo techniczne – 40 godz.
 • specjalista ds. wykorzystywania nowoczesnych technologii – urządzenia dotykowe, nawigacja, programy i aplikacje wspomagające osoby niewidome i słabowidzące – grupowe – 12 godz.
 • psycholog –135 godz.
 • nauczyciel języka angielskiego – grupa na poziomie podstawowym – 40 godz, grupa na poziomie średniozaawansowanym – 40 godz.
 • stylista – 12 godz. zajęć grupowych i 36 indywidualnych
 • tyflopedagog – zajęcia grupowe na warsztatach ze stylizacji – 6 godz.
 • asystent – 125 godz.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

Projekt „Wybierz samodzielność 2021” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego całkowita wartość wynosi 134969,80 zł, a kwota dofinansowania 128119,80 zł.

Celem projektu jest usamodzielnianie osób z dysfunkcją wzroku, poprawa ich mobilności, komunikowania się, dostępu do informacji poprzez udział w grupowych i indywidualnych zajęciach z zakresu: nauki bezwzrokowego funkcjonowania (orientacja przestrzenna, czynności życia codziennego itp.), bezwzrokowej obsługi komputera, udział w warsztatach z doradcą stylistą, naukę języka angielskiego.

 

Po lewej stronie flaga Polski, a po prawej - godło Polski