Szukamy instruktorów psów przewodników

Niewidoma kobieta idzie chodnikiem z psem przewodnikiem

Fundacja Vis Maior zaprasza do składania ofert na świadczenie usług instruktora szkolącego psy przewodniki oraz szkolącego kadrę i niewidomych klientów.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności w poniższym linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138053

Termin składania ofert do 20 grudnia 2022r.

Fundacja Vis Maior jest partnerem projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER działanie 4.1.