Stanowisko pracy dla osoby niewidomej

Przedstawiamy infografikę, która w sposób przejrzysty ukazuje, w jaki sposób dostosować stanowisko pracy w biurze do osoby niewidomej lub słabowidzącej.

Grafika powstała w ramach projektu ?Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do nowych technologii oraz wsparcie w nabywaniu umiejętności w stosowaniu wspomagających sposobów porozumiewania się? dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Osoba niewidoma w biurze – infografika