Rekomendacje

Logo Muzeum w Wilanowie

Ze względu na bardzo ciekawy program szkolenia, jego interaktywny charakter, interesujący sposób przekazywania wiedzy oraz bardzo dobre opinie uczestników, planujemy kontynuować współpracę w tym zakresie. Muzeum współpracuje z fundacją również w zakresie dostosowania sce­nariuszy zajęć do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku.”

Muzeum Pałac w Wilanowie

 

Rekomendacja z Muzeum Pałac w Wilanowie w formacie doc

Rekomendacja z Muzeum Pałac w Wilanowie w formacie pdf

 

Logo Dom spotkań z historią

„W ramach współpracy z Fundacją Vis Maior przygotowaliśmy koncepcję warsztatów i zestawu pomocy edukacyjnych w postaci map, makiet, replik, przedmiotów codziennego użytku z epoki. Pracownicy Fundacji na specjalnie przygotowanych warsztatach w profesjonalny sposób przygotowywali naszych edukatorów do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzrokową oraz czuwali nad ich przebiegiem”.

Dom Spotkań z Historią
Instytucja kultury m.st. Warszawy

Rekomendacja z dsh w formacie pdf

Rekomendacja z dsh w formacie doc

 

Logo Centrum Nauki Kopernik

 

„Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne edycje warsztatów organizowanych przez Fundację „Vis Maior”, podczas których chcielibyśmy przeszkolić pozostałych pracowników CNK, którzy mają bezpośredni kontakt ze zwiedzającymi”.

Centrum Nauki Kopernik

 

Rekomendacja z CNK w formacie pdf

Rekomendacja z CNK w formacie doc

 

 

„Zajęcia (…) przybliżyły im w sposób praktyczny problemy osób niedowidzących i niewidomych, przez co przyczyniły się do poszerzenia zakresu przygotowania zawodowego i pogłębienia wiedzy.”

Zespół Medycznych Szkół Policealnych

w Warszawie

Rekomendacja z ZMSP w formacie pdf

Rekomendacja z ZMSP w formacie doc