Wybierz samodzielność 2018

Wybierz samodzielność 2018

To wieloletni projekt, który kierujemy do niewidomych i słabowidzących mieszkańców województwa mazowieckiego. Jego celem jest usamodzielnienie i poprawa mobilności tych osób, zwiększenie możliwości komunikowania się i dostępu do informacji, a w szerszej perspektywie zapobieganie wykluczeniu społeczno-zawodowemu. 

Projekt rozpoczęliśmy 1 kwietnia 2018 roku, a jego realizację zakończymy w bieżącym roku. Do udziału w każdym z trzech rocznych etapów zaprosiliśmy 45 osób, przy czym część z nich może kontynuować zajęcia również w kolejnym roku. Ostatnie z zaplanowanych szkoleń właśnie się kończą. Realizację projektu dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Lekcje ze specjalistami mają formę indywidualnych spotkań bądź zajęć grupowych. Uczestnicy szkolą się w zakresie: orientacji przestrzennej (w tym poruszania się z białą laską), wykonywania codziennych czynności, korzystania z nowoczesnych technologii, obsługi komputera i urządzeń specjalistycznych na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym. Biorą udział w lekcjach języka angielskiego na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym. Mogą również korzystać z pomocy psychologa i asystenta, a także z porad stylistki. Równolegle uzyskują też niezbędne wsparcie w dostosowaniu posiadanego sprzętu komputerowego do własnych potrzeb oraz korzystają z poradnictwa w zakresie jego doboru i zakupu. 

Zajęcia z orientacji przestrzennej wpływają na poprawę techniki bezpiecznego poruszania się, a jednocześnie uczestnicy poznają nowe trasy. Kursy komputerowe oraz warsztaty z zastosowania nowych technologii pozwalają im na zdobycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy, na podniesienie kwalifikacji, poprawę skuteczność w zdobywaniu informacji, usprawnienie komunikowania się i załatwiania bieżących spraw, poszerzanie zainteresowań. Zajęcia z wykonywania codziennych czynności są okazją do udoskonalenia umiejętności, a także zdobycia nowych, niezbędnych w prowadzeniu domu. 

Wskazówki stylistki dotyczące dbania o wygląd pomogą w budowaniu pewności siebie, poczucia własnej wartości, samoakceptacji i atrakcyjności. Kurs języka angielskiego pomoże rozwinąć umiejętności, które można wykorzystać zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym. Pomoc asystenta bardzo ułatwi załatwianie codziennych pilnych spraw, takich np. jak wizyta w urzędzie, pomoc w wypełnianiu dokumentów, co pomoże uczestnikom w pełni skupić się na szkoleniu. Praca z psychologiem przyczyni się do podniesienia wiary we własne możliwości i kompetencje, a także pomoże w podtrzymaniu motywacji do dalszego usamodzielniania się.

W rezultacie działań prowadzonych w ramach projektu 90 osób podniesie swoje umiejętności i zdobędzie nowe, dzięki czemu staną się bardziej samodzielne i aktywne.