Wizyty domowe

Wizyty domowe – biała laska, pies przewodnik, nowe technologie

 

W swoich założeniach projekt miał trwać od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, jednak z uwagi na spowolnienie zaplanowanych działań wynikające z pandemii COVID-19 czas na jego dokończenie został wydłużony. Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON.

Ten projekt niewątpliwie różni się od realizowanych przez nas dotychczas. Każdy z 45 zrekrutowanych przez nas uczestników ma do dyspozycji pulę 18 pełnych godzin, które może wykorzystać na jeden, dwa lub trzy rodzaje zajęć spośród przewidzianych. To uczestnik decyduje, ile godzin przeznaczy na dany rodzaj szkolenia i jakie dokładnie zagadnienia będą poruszane.

Zajęcia z orientacji przestrzennej, w tym także z psem przewodnikiem, realizowane są w miejscu zamieszkania kursanta. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy kursant może szkolić się w znanym sobie otoczeniu, co ma ogromny wpływ na zwiększenie jego poczucia bezpieczeństwa. Stres i niepokój potęgujący się zazwyczaj w miejscach nowych, nieznanych, ograniczony jest więc do minimum, dzięki czemu kursanci mogą lepiej skupić się na poznawaniu tras, szukaniu punktów orientacyjnych i na samej technice poruszania się z białą laską lub z psem przewodnikiem. Ponadto podczas zajęć trenowane są trasy, po których kursanci poruszają się na co dzień, więc efekty szkolenia można wykorzystać od razu, a to z kolei podnosi ich pewność siebie i zwiększa poczucie samodzielności.

Szkolenie z zakresu wykorzystywania nowych technologii odbywa się zdalnie. Podczas indywidualnej rozmowy instruktor ma możliwość oceny umiejętności uczestnika, a także poznania jego potrzeb. Na tej podstawie dostosowuje poziom szkolenia i skupia się wyłącznie na zagadnieniach, które interesują kursanta. Zdalna forma zajęć znosi również konieczność przebywania instruktora i kursanta przez kilka godzin w jednym pomieszczeniu, co w okresie pandemii jest ryzykowne.

Dodatkową korzyścią jest to, że każdy uczestnik objęty jest wsparciem indywidualnie, co pozwala dokładnie poznać jego potrzeby i wskazać luki w umiejętnościach. Dzięki temu można trafnie określić rodzaj niezbędnych zajęć, a także odpowiednio dopasować instruktora do kursanta. Stały kontakt z uczestnikami pozwala nam natomiast na bieżąco odpowiadać na ich potrzeby.

 Już na etapie rekrutacji projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. Opinie zadowolonych kursantów świadczą o tym, że tak zaplanowane zajęcia przynoszą wiele korzyści, a także znacząco wpływają na zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących.