Ruszaj w miasto 2022-2024 niewidomi samodzielni i aktywni

Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w projekcie Ruszaj w miasto 2022-2024 – niewidomi samodzielni i aktywni, dofinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy.

Czas trwania ? od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Co oferujemy:

  1. Indywidualne kursy orientacji przestrzennej i/lub czynności życia codziennego
  2. Indywidualne porady z zakresu obsługi komputera i urządzeń mobilnych )dobór sprzętu do określonych potrzeb, konfiguracja, aplikacje ułatwiające codzienne funkcjonowanie itp.), nauka korzystania z nowych technologii
  3. Indywidualne konsultacje psychologiczne
  4. Zajęcia z wizażu i stylizacji ? doradztwo w zakresie doboru stroju, fryzury, robienia makijażu, wsparcie w zrobieniu zakupów odzieżowych i kosmetycznych
  5. Poradnictwo telefoniczne dotyczące dostępnych w Warszawie form rehabilitacji i/lub zajęć dla osób z dysfunkcją wzroku, sprzętów ułatwiających codzienne funkcjonowanie itp.
  6. Grupowe szkolenia z korzystania z zaawansowanych usług technologicznych i sprzętów ułatwiających codzienne funkcjonowanie, m.in. jak korzystać z aplikacji mObywatel, profilu zaufanego, e-dowodu, komunikatorów, paczkomatów, usług bankowych czy mediów społecznościowych.
  7. Spotkania np. z ciekawymi ludźmi (pisarz, naukowiec, muzyk, podróżnik), wspólne śpiewanie, wyjścia np. do teatru, do muzeum, na spacer lub wycieczkę.

Kto może uczestniczyć w projekcie:

  1. Osoby pełnoletnie, posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku (lub orzeczenie równoważne np.: KIZ).
  2. Osoby mieszkające w Warszawie.

Pierwszeństwo korzystania z kursów będą miały osoby, które nie uczestniczyły dotąd w podobnych zajęciach lub takie, których sytuacja życiowa nagle się zmieniła tzn. stan wzroku uległ nagłemu pogorszeniu, zmieniły miejsce zamieszkania lub pracy itp.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie  formularza zgłoszeniowego oraz zapoznanie się z regulaminem, które znajdują się na pod poniższym linkiem.

Dokładnie wypełniony formularz, własnoręcznie podpisany wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności należy dostarczyć do fundacji osobiście albo wysłać tradycyjną pocztą.

Formularz zgłoszeniowy Ruszaj w miasto

Prosimy również, oprócz wersji papierowej, przesłać zgłoszenie w formie elektronicznej (wersja w Wordzie) na adres a.bohusz@fundacjavismaior.pl

Podstawą do zakwalifikowania uczestników będzie treść zgłoszenia. Dlatego też prosimy o uważne czytanie pytań i udzielanie rzetelnych odpowiedzi.

Oferujemy pomoc w wypełnieniu  formularza w biurze fundacji. Osoby, chcące z niej skorzystać, proszone są o wcześniejsze umówienie się. Na życzenie zainteresowanych możemy przesłać formularz zgłoszeniowy drogą mailową.

Informujemy, że nie przyjmujemy Zgłoszeń telefonicznych ani skanów.

Podpisane dokumenty muszą zostać dostarczone w wersji papierowej do Fundacji.

Zastrzegamy sobie prawo doboru instruktorów do kursantów w oparciu o informacje zawarte w formularzach zgłoszeniowych.

Dostarczenie wymaganych dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 370 28 75 lub pod adresem a.bohusz@fundacjavismaior.pl

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania miejsc.

Zapraszamy!