Kurs na samodzielność 2021

Projekt Kurs na samodzielność 2021, dofinansowany ze środków PFRON, ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Przeznaczony jest dla osób dorosłych z całej Polski. 

W ramach projektu przewidujemy trzy rodzaje szkoleń: 

  1. Szkolenie podstawowe – Szkoła letnia (1-28 sierpnia w Warszawie)
    Podczas czterotygodniowego zjazdu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z zajęć z poruszania się z białą laską, czynności życia codziennego, pisma Braille?a, a także skorzystać z porad stylisty i psychologa. Ponadto oferujemy zajęcia, podczas których będzie można  nauczyć się bezwzrokowej obsługi komputera i Smartfona. Szkolenie ma pomóc w usamodzielnianiu się  osób, które niedawno straciły wzrok.
  2. Szkolenie zaawansowane ? zjazdy weekendowe w Warszawie.
    Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą nowych technologii, a także nabrać pewności siebie podczas poruszania się [przy pomocy białej laski. Mamy nadzieję, że oferowane przez nas zajęcia z czynności życia codziennego oraz porady coachingowe sprawią, że wśród uczestników szkolenia wzrośnie poczucie własnej wartości.
  3. Szkolenie w miejscu zamieszkania
    Kontynuacją szkoleń podstawowego i zaawansowanego będą zajęcia w miejscu zamieszkania. Uczestnicy będą mogli skorzystać z zajęć z orientacji przestrzennej, czyli poruszania się przy pomocy białej laski, w miejscu swojego zamieszkania. Dzięki takiemu rozwiązaniu każda z osób będzie mogła uczyć się tras, które pokonuje na co dzień, a przez to poczuć się na nich pewniej i bezpieczniej. Dodatkowe zdalne zajęcia z nowych technologii usprawnią bezwzrokowe korzystanie  z komputera i Smartfona. W dzisiejszych czasach jest to szczególnie ważne ponieważ większość codziennych spraw można już załatwić przez Internet.

W szkoleniu tym przewidujemy również kilka miejsc dla osób, które nie chcą lub nie mogą wziąć udziału w dwóch poprzednich.

Uczestnikom szkolenia podstawowego i zaawansowanego zapewniamy zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie. Przyjazd na koszt własny uczestnika. Nie przewidujemy możliwości przyjazdu z przewodnikiem ? uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą pomagać nasi asystenci bądź wolontariusze.

 

Załączniki