Prawo i rzecznictwo

Funkcjonowanie w przestrzeni publicznej

Dbamy o to, by prawa i potrzeby osób z dysfunkcją wzroku były dostrzegane i respektowane również w szeroko pojętej przestrzeni publicznej. Organizujemy konferencje poświęcone m.in. pracy psa przewodnika, dostępności banków i usług finansowych, uczymy dzieci, młodzież i dorosłych, jak w sposób bezpieczny i komfortowy pomóc osobie niewidomej spotkanej na ulicy. Organizujemy spotkania w szkołach, rozprowadzamy ulotki, prezentujemy filmy poruszające problematykę funkcjonowania osób niewidomych w przestrzeni publicznej (filmy dostępne są na naszej stronie www.fundacjavismaior.pl pod przyciskiem Filmy Fundacji Vis Maior).

Czytaj dalej...

Głos w sprawach publicznych

Od początku istnienia Fundacji wychodziliśmy z założenia, że to osoby niepełnosprawne, w tym osoby z dysfunkcją wzroku, powinny mieć wpływ na dotyczące ich decyzje i uczestniczyć w ich podejmowaniu, czyli – brać sprawy w swoje ręce.

Czytaj dalej...

Rzecznictwo

Fundacja Vis Maior angażuje się we wszelkie działania mające na celu zmianę przepisów, które ograniczają niezależność osób niepełnosprawnych. Walczymy również o to, by obowiązujące prawo było przestrzegane. Podejmujemy się rzecznictwa na rzecz praw osób niepełnosprawnych jako takich, w kontekście wszystkich typów niepełnosprawności, a w szczególności osób z niepełnosprawnością wzroku; dokonujemy także monitoringu przestrzegania tego prawa. Charakteryzuje nas wyjątkowa znajomość problematyki niepełnosprawności wzroku, doświadczenie w zakresie aktywizacji obywatelskiej osób z niepełnosprawnością.

Czytaj dalej...