Oferta

 

Oferta szkoleniowa

Fundacja Vis Maior jest organizacją pozarządową, prowadzoną przez osoby niewidome i słabowidzące.

Celem Fundacji jest najogólniej pojęte wspieranie aktywności społecznej i zawodowej osób z dysfunkcją wzroku. Jednym ze środków realizacji tego celu są szkolenia, zarówno dla osób niewidomych, jak i widzących. Wśród tematów proponowanych przez nas szkoleń jest kilka, którymi pragniemy Państwa zainteresować.

Kontakt i współpraca z niewidomym

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości uczestników na temat możliwości  i ograniczeń osób niepełnosprawnych wzrokowo (niewidomych i słabowidzących) oraz doskonalenie umiejętności w zakresie efektywnej współpracy z nimi.

Zajęcia trwają – w zależności od indywidualnie przygotowanego planu – od 2 do 6 godzin i prowadzone są przez dwóch niewidomych trenerów.

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto w swoim życiu prywatnym lub zawodowym spotyka osoby niewidome. Ujęcie tematu daje ogólne wyobrażenie o sposobie funkcjonowania osoby niewidomej w przestrzeni publicznej i domowej i tym samym ułatwia współpracę.

Obsługa niewidomego klienta

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników i personelu zarządzającego firm i organizacji, które obsługują klientów w kontakcie bezpośrednim.

Celem szkolenia jest:

  • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi klienta z dysfunkcją wzroku;
  • zdobycie wiedzy na temat ułatwień w korzystaniu z produktów i usług (dokonywanie opłat gotówką, ramka do podpisu, lupa powiększająca, udźwiękowiony komputer, dzięki   któremu można zapoznać się z dokumentami, takimi jak np. umowy);
  • uzyskanie wskazówek, co pomogłoby klientom z dysfunkcją wzroku w bezpiecznym i komfortowym poruszaniu się w oddziale, sklepie bądź punkcie obsługi (in. usuwanie barier architektonicznych i aranżacja wnętrza);
  • wyrobienie empatycznego i podmiotowego podejścia do nowej grupy klientów.

Dodatkowo – w przypadku instytucji finansowych – program szkolenia jest rozszerzany o kwestie związane z korzystaniem osób niewidomych z produktów i usług bankowych.

Zajęcia trwają do 6 godzin i prowadzone są przez dwóch niewidomych trenerów. Grupa liczy maksymalnie 16 osób.

 

Szósty zmysł w biznesie, czyli jak podejmować najlepsze decyzje w warunkach niepewności

Szkolenie ma formę trzygodzinnych warsztatów prowadzonych w pełni zaciemnionym pomieszczeniu. Celem jest wyrobienie u uczestników umiejętności komunikowania się ze sobą bez kontaktu wzrokowego, umiejętności pracy w grupie w utrudnionych, niecodziennych warunkach przypominających warunki kryzysowe.

Zajęcia prowadzone są w formie szeregu ćwiczeń, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, z elementami współzawodnictwa.

Warsztaty doskonalą takie umiejętności, jak:

  • organizacja i współpraca w zespole pod presją czasu;
  • budowanie harmonii grupowej i odkrywanie kompetencji osób współpracujących, ujawnianie postaw liderskich;
  • podejmowanie wyzwań w zespole, doskonalenie wzajemnego zaufania;
  • branie odpowiedzialności za grupę, radzenie sobie przy niepełnym dostępie do informacji, odkrywanie alternatywnych sposobów poznawania;
  • kreatywność i komunikacja w zespole;
  • ujawnianie ról grupowych, integracja zespołu, konstruktywna rywalizacja.

Zajęcia mogą być uzupełnione drugą częścią poświęconą analizie wcześniejszych doświadczeń. Moderatorem zajęć jest doświadczony psycholog (również osoba niewidoma), potrafiący właściwie kierować dynamiką grupową i wymianą opinii. Kluczowym elementem tej części jest przekucie obserwacji i wniosków w konkretne programy działania, możliwe do wykorzystania w biznesowej codzienności. Istotne są indywidualne refleksje Uczestników, ich odkrycia oraz weryfikacja dotychczasowych przekonań. Uczestnicy wychodzą z warsztatu z poczuciem ubogacenia oraz większej siły psychicznej.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela: Magdalena Raczyńska– tel. 22 370 28 75 w godzinach 12.00 – 15.00

e-mail:[email protected]