Nabór pracowników do projektu „Kurs na samodzielność”

Fundacja Vis Maior Pies przewodnik ogłasza nabór pracowników na stanowiska:

tyflopedagog, instruktor orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego do prowadzenia wyjazdowych zajęć z orientacji przestrzennej i mobilności.

Instruktor obsługi komputerów, telefonów i urządzeń specjalistycznych do prowadzenia zdalnych zajęć

Warunkiem udziału w rekrutacji jest dostarczenie do Fundacji Vis Maior

CV i listu motywacyjnego, w których kandydaci wykażą swoje kompetencje formalne oraz doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku na w/w stanowiskach Poprosimy również o przesłanie skanów dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 3 września 2023 roku na adres a.mietus@fundacjavismaior.pl

W tytule wiadomości proszę pisać „tyflopedagog- wizyty domowe”., imię i nazwisko lub instruktor obsługi komputera zdalne, imię i nazwisko.

-Osoby składające dokumenty aplikacyjne są zobowiązane do określenia liczby godzin zajęć które mogą zrealizować , a także preferowany region w Polsce do przeprowadzenia kursu.

Projekt jest realizowany do 31.03.2024 na terenie całego kraju.

Zakres zadań:

Tyflopedagog, Instruktor realizuje 16 godzin zajęć z orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego w miejscu zamieszkania kursanta.

Fundacja refunduje koszty przejazdu i pobytu na miejscu.

Instruktor obsługi komputerów realizuje 10 godzin z każdym z kursantów, korzystając ze zdalnych metod nauczania.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Projekt „Kurs na samodzielność 2023” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.