Nabór pracowników do trzeciej edycji projektu „Wybierz samodzielność 2021”, dofinansowanego ze środków PFRON.

Fundacja Vis Maior poszukuje:

  1. tyflopedagogów – instruktorów orientacji przestrzennej, czynności życia codziennego, nauki pisma Braille’a .
  2. Instruktorów bezwzrokowej obsługi komputera i urządzeń specjalistycznych, przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku.
  3. Psychologa/terapeuty do przeprowadzenia indywidualnych konsultacji.
  4. Nauczycieli języka angielskiego.
  5. Stylisty
  6. Asystentów osoby niewidomej i/lub słabowidzącej

 

Warunkiem udziału w rekrutacji jest dostarczenie do Fundacji Vis Maior

CV i listu motywacyjnego, w których kandydaci wykażą swoje kompetencje formalne oraz doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku na w/w stanowiskach Poprosimy również o przesłanie skanów dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje..

Dokumenty należy przesyłać do dnia 23 czerwca 2023 roku na adres m.raczynska@fundacjavismaior.pl.

W tytule wiadomości proszę pisać odpowiednio „tyflopedagog” , „instruktor obsługi komputera” itd., imię i nazwisko.

-Osoby składające dokumenty aplikacyjne są zobowiązane do określenia liczby godzin zajęć, które są gotowe przeprowadzić w ramach projektu.

 Projekt jest realizowany do 31.03.2024 na terenie województwa mazowieckiego

Zakres godzinowy w ramach poszczególnych form wsparcia:

– tyflopedagog, instruktor orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego – 800 – śr. 40 godz. Na uczestnika

– instruktor obsługi komputera – zajęcia indywidualne, poziom średniozaawansowany – 450- śr. 30 godz. Na uczestnika

– instruktor obsługi komputera, poziom podstawowy (nauka pisania na klawiaturze, wstęp do korzystania ze screan readerów i obsługi komputera), zajęcia grupowe –3 grupy trzyosobowe – razem 60 godzin

– instruktor obsługi komputera – indywidualne wsparcie, doradztwo techniczne – 75 godz. – śr. 10 godz. Na uczestnika

– psycholog –100 godz. – śr. 10 godz. Na uczestnika

– nauczyciel języka angielskiego – grupa na poziomie podstawowym – 40 godz, grupa na poziomie średniozaawansowanym – 40 godz.

– stylista – 12 godz. zajęć grupowych i 36 indywidualnych – po 6 godz. na uczestnika

– tyflopedagog – zajęcia grupowe na warsztatach ze stylizacji – 6 godz.           

– asystent –100 godz. – śr. 10 godz. Na uczestnika

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.