Kurs na samodzielność 2023

Projekt Kurs na samodzielność 2023, dofinansowany ze środków PFRON, ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Przeznaczony jest dla osób dorosłych z całej Polski z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wzroku.

W kolejnej edycji projektu oferujemy następujące szkolenia:

  1. Szkoła letnia (szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej)
  2. Szkoła jesienna (szkolenie tematyczne z zakresu rehabilitacji średniozaawansowanej)
  3. Szkoła zimowa (szkolenie tematyczne z zakresu rehabilitacji średniozaawansowanej)
  4. Szkolenie w miejscu zamieszkania

Szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne poniżej.

Szkoła letnia, Warszawa, termin: 30.07.2023 – 26.08.2023. Szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej.

Podczas czterotygodniowego zjazdu uczestnicy będą mieli uczestniczyli w zajęciach z orientacji przestrzennej (poruszanie się z białą laską), czynności życia codziennego, pisma Braille’a, skorzystają z porad stylisty oraz psychologa. Ponadto oferujemy zajęcia, podczas których będzie można nauczyć się bezwzrokowej obsługi komputera i smartfonu. Pomiędzy lekcjami znajdziemy czas na naukę relaksacji oraz zajęcia kulturalno-rozwojowe. Niedziele wypełnione będą wycieczkami mającymi na celu bezwzrokowe zapoznanie się z dobrami kultury. Codziennie rano prowadzone będą prowadzone zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej dostosowane do możliwości i potrzeb uczestników.

Dodatkowo, po zakończonym szkoleniu każdy z uczestników weźmie udział w zajęciach z zakresu orientacji przestrzennej w swoim miejscu zamieszkania oraz będą uzupełniali swoją wiedzę z zakresu użytkowania nowoczesnych technologii podczas zdalnych konsultacji z instruktorami.

Szkolenie ma pomóc w usamodzielnianiu się osób, które niedawno straciły wzrok. Uczestnicy szkolenia biorą w nim udział bez wsparcia asystentów osobistych. Na miejscu czeka na Was pomoc wykwalifikowanej kadry oraz wolontariuszy. Koszt szkolenia to 200 złotych.

UWAGA! W przypadku zakwalifikowania do projektu, udział w wszystkich formach wsparcia jest obowiązkowy.

Szkoła jesienna, Warszawa, termin: listopad-grudzień 2023. Szkolenie tematyczne – użytkowanie nowoczesnych technologii oraz orientacja przestrzenna

Dokładny termin szkolenia zostanie podany w czerwcu 2023 roku.

Podczas tygodniowego zjazdu jesiennego uczestnicy podejmą intensywną naukę korzystania z nowoczesnych technologii (komputery, smartphony, nawigacje GPS). W trakcie szkolenia prowadzone będą również codzienne zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej i mobilności. Całe wydarzenie uzupełniać będą poranne zajęcia z gimnastyki oraz wieczorne zajęcia kulturalno-rozwojowe. Na rozpoczęcie oraz zakończenie szkolenia oferujemy zajęcia integracyjne prowadzone przez doświadczonych psychologów.

Szkolenie ma na celu pomoc osobom, które potrzebują usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z wyżej wymienionych tematów. Uczestnicy szkolenia biorą w nim udział bez wsparcia asystentów osobistych. Na miejscu czeka na Was pomoc wykwalifikowanej kadry oraz wolontariuszy.  Koszt szkolenia to 50 złotych.

UWAGA! W przypadku zakwalifikowania do projektu, udział w wszystkich formach wsparcia jest obowiązkowy.

Szkoła zimowa, termin: styczeń 2024. Szkolenie tematyczne – orientacja przestrzenna, zajęcia kulinarne, czynności dnia codziennego.

Dokładny termin szkolenia zostanie podany w czerwcu 2023 roku.

Podczas tygodniowego zjazdu jesiennego uczestnicy  wezmą udział w zajęciach z zakresu: orientacji przestrzennej i mobilności (poruszanie się z białą laską), zajęciach kulinarnych, zajęciach z zakresu czynności dnia codziennego. Całe wydarzenie uzupełniać będą: zajęcia integracyjne, codzienne poranne zajęcia z gimnastyki oraz zajęcia kulturalno-rozwojowe.

Szkolenie ma na celu pomoc osobom, które potrzebują usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z wyżej wymienionych tematów. Uczestnicy szkolenia biorą w nim udział bez wsparcia asystentów osobistych. Na miejscu czeka na Was pomoc wykwalifikowanej kadry oraz wolontariuszy. Koszt szkolenia to 50 złotych.

UWAGA! W przypadku zakwalifikowania do projektu, udział w wszystkich formach wsparcia jest obowiązkowy.

Szkolenie w miejscu zamieszkania

Dodatkowa rekrutacja prowadzona jest dla osób, które potrzebują wsparcia w zakresie:

  1. Orientacji przestrzennej i mobilności (poruszanie się z białą laską)
  2. Użytkowania nowoczesnych technologii (komputer, smartphone)
  3. Orientacji przestrzennej i mobilności oraz użytkowania nowoczesnych technologii

Szkolenie z orientacji przestrzennej odbywa się w miejscu zamieszkania osoby zakwalifikowanej do projektu. Szkolenie z użytkowania nowoczesnych technologii odbywa się w formie zdalnej. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Kandydat wybiera rodzaj szkolenia, którym jest zainteresowany, zaznaczając odpowiednią opcję w ankiecie.

Przed wysłaniem ankiety prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi szkolenia oraz regulaminem obowiązującym na zjazdach (dostępny w załączniku). Uczestnikom szkolenia podstawowego i szkoleń tematycznych zapewniamy zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie. Przyjazd na koszt własny Uczestnika. Nie przewidujemy możliwości przyjazdu z przewodnikiem.  Uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą pomagać nasi asystenci, bądź wolontariusze.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z osobą opiekującą się projektem:

Anna Kamińska

e-mail: a.kaminska@fundacjavismaior.pl

tel.: 512 589 011

 

ZAŁĄCZNIKI

Zaproszenie do udziału w projekcie format docx rozmiar 20 kb.

Regulamin udziału w projekcie – format PDF, rozmiar 140 kb.

SZKOŁA LETNIA KNS ankieta rekrutacyjna format DOCX rozmiar 20 kb

ZJAZD JESIENNY KNS ankieta rekrutacyjna format DOCX rozmiar 20 kb.

WIZYTY DOMOWE KNS ankieta rekrutacyjna format DOCX rozmiar 20 kb.

ZJAZD ZIMOWY KNS ankieta rekrutacyjna format DOCX rozmiar 20 kb 

Nabór pracowników do projektu „Kurs na samodzielność”

Fundacja Vis Maior Pies przewodnik ogłasza nabór pracowników na stanowiska:

tyflopedagog, instruktor orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego do prowadzenia wyjazdowych zajęć z orientacji przestrzennej i mobilności.

Instruktor obsługi komputerów, telefonów i urządzeń specjalistycznych do prowadzenia zdalnych zajęć

Warunkiem udziału w rekrutacji jest dostarczenie do Fundacji Vis Maior

CV i listu motywacyjnego, w których kandydaci wykażą swoje kompetencje formalne oraz doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku na w/w stanowiskach Poprosimy również o przesłanie skanów dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 3 września 2023 roku na adres a.mietus@fundacjavismaior.pl

W tytule wiadomości proszę pisać „tyflopedagog- wizyty domowe”., imię i nazwisko lub instruktor obsługi komputera zdalne, imię i nazwisko.

-Osoby składające dokumenty aplikacyjne są zobowiązane do określenia liczby godzin zajęć które mogą zrealizować , a także preferowany region w Polsce do przeprowadzenia kursu.

Projekt jest realizowany do 31.03.2024 na terenie całego kraju.

Zakres zadań:

Tyflopedagog, Instruktor realizuje 16 godzin zajęć z orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego w miejscu zamieszkania kursanta.

Fundacja refunduje koszty przejazdu i pobytu na miejscu.

Instruktor obsługi komputerów realizuje 10 godzin z każdym z kursantów, korzystając ze zdalnych metod nauczania.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Logo PFRON

 

plakat informacyjny o projekcie