Kurs na samodzielność 2022

Projekt Kurs na samodzielność 2022, dofinansowany ze środków PFRON, ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Przeznaczony jest dla osób dorosłych z całej Polski.

W ramach projektu przewidujemy następujące rodzaje szkoleń:

  1. Szkolenie podstawowe – szkoła letnia (31 lipca – 27 sierpnia w Warszawie).
    Podczas czterotygodniowego zjazdu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z zajęć z poruszania się z białą laską, czynności życia codziennego, pisma Braille’a, a także skorzystać z porad stylisty i psychologa. Ponadto oferujemy zajęcia, podczas których będzie można  nauczyć się bezwzrokowej obsługi komputera i smartfona. Szkolenie ma pomóc w usamodzielnianiu się  osób, które niedawno straciły wzrok.
  2. Dwa rodzaje szkoleń tematycznych – można zgłosić się na jeden zjazd tematyczny, który będzie trwał tydzień, w Warszawie.  O dokładnych terminach zjazdów powiadomimy kandydatów w procesie rekrutacji.

 

A. Podczas zjazdu jesiennego (listopad–grudzień 2022) oferujemy naukę w następujących obszarach: zajęcia z zakresu użytkowania nowoczesnych technologii – nauka bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera z użyciem mowy syntetycznej, szkolenie korzystania z Internetu, obsługi poczty elektronicznej (e-mail), aplikacji na smartfony i funkcjonalności GPS, umiejętność wykorzystania mobilnej technologii nawigacyjnej, samodzielne docieranie do wyznaczonego sobie nowego celu (nauka gestów do obsługi smartfonu, wyznaczanie położenia, zaznaczanie miejsc na trasie, odszukiwanie punktu docelowego), uczestnictwo w zajęciach kulturalno-rozwojowych, gimnastyce, zajęciach integracyjnych.

 

B. Podczas zjazdu zimowego (luty 2023) oferujemy naukę w następujących obszarach: trening orientacji przestrzennej i mobilności, trening bezwzrokowego gotowania oraz wykonywania czynności dnia codziennego, udział w zajęciach kulturalno-rozwojowych, gimnastyce, zajęciach integracyjnych.

 

  1. Szkolenie w miejscu zamieszkania – Uczestnicy będą mogli skorzystać z zajęć z orientacji przestrzennej, czyli poruszania się przy pomocy białej laski, w miejscu swojego zamieszkania. Dzięki takiemu rozwiązaniu każda z osób będzie mogła uczyć się tras, które pokonuje na co dzień, a przez to poczuć się na nich pewniej i bezpieczniej. Dodatkowe zdalne zajęcia z nowych technologii usprawnią bezwzrokowe korzystanie z komputera i smartfona. W dzisiejszych czasach jest to szczególnie ważne ponieważ większość codziennych spraw można już załatwić przez Internet.

Uczestnikom szkolenia podstawowego i szkoleń tematycznych zapewniamy zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie. Przyjazd na koszt własny Uczestnika. Nie przewidujemy możliwości przyjazdu z przewodnikiem.  Uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą pomagać nasi asystenci, bądź wolontariusze.

 

ZAŁĄCZNIKI

Ankieta rekrutacyjna Kurs na samodzielność – szkoła letnia 2022

Ankieta rekrutacyjna Kurs na samodzielność 2022 szkolenie w miejscu zamieszkania

Ankieta rekrutacyjna Kurs na samodzielność 2022 zjazd jesienny

Ankieta rekrutacyjna Kurs na samodzielność 2022 zjazd zimowy

Kurs na samodzielność 2022 rekrutacja

Regulamin Kurs na samodzielność 2022

Informacja o dofinansowaniu projektów ze środków PFRON