Koalicje

Fundacja Vis Maior należy do koalicji i zrzeszeń, które realizują istotne dla niej cele oraz promują aprobowane przez nią wartości.


Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA

logo MAZOWIA

 

 

 

 

 


Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni

logo FDC

 

 

 


On-Inclusion 14-20

on-inclusion-logotyp

 

 

 

 

 


Koalicja na Rzecz Równych Szans

Logo Koalicja Równych Szans

 

 

 

 

 

 


 

Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Logo Koalicja na rzecz osób z niepełnosprawnością

 

 

 

 


Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności

KDS logo

 

 


Program Społeczny „Pomóżmy Razem”

logo programu pomozmy razem

 

 

 

 

 


Koalicja Sprawna Demokracja

Logo Koalicja Sprawna Demokracja