REGULARNA POMOC

Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli bezpiecznie myśleć o przyszłości i zapewnić ciągłość działań Fundacji. Nawet niewielkie kwoty, ale wpłacane regularnie, pozwolą nam na stabilne działanie, długofalowe planowanie wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących oraz szkolenie większej liczby psów przewodników. 

Regularne wsparcie jest szczególnie ważne w przypadku realizowanych przez nas szkoleń usamodzielniających, które dają bazową wiedzę ułatwiającą samodzielne życie i wykonywanie codziennych czynności. W Polsce nie ma odpowiedniego systemu rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok, a działania, które realizujemy w ramach dotacji rządowych, nie są w stanie zaspokoić wszystkich bieżących potrzeb.

Również wyszkolenie przyszłych psów przewodników wymaga regularnej pracy, ponieważ pełne przygotowanie do pracy każdego z nich zajmuje około dwóch lat. Potrzeby i koszty utrzymania psów zmieniają się w trakcie całego procesu nauki i pojawiają się na każdym etapie szkolenia.

To dlatego Twoja regularna pomoc jest tak cenna. Pomóż nam działać, by wyrównywać szanse, aktywizować i wspierać osoby niewidome oraz szkolić psy przewodniki. Dołącz do nas.

PRZELEW INTERNETOWY

RODZAJ WSPARCIA:
Wsparcie cykliczne możesz odwołać w każdej chwili.
Wystarczy, że napiszesz do nas wiadomość na adres: anulowanie-wplaty@fundacjavismaior.pl
KWOTA WPŁATY:
godzina specjalistycznego szkolenia przyszłego psa przewodnika
indywidualna lekcja bezwzrokowej obsługi komputera lub nauki poruszania się z białą laską dla osoby niewidomej
miesięczny koszt karmy dla przyszłego psa przewodnika
DANE WPŁACAJĄCEGO:

PRZELEW TRADYCYJNY

ODBIORCA:

FUNDACJA VIS MAIOR
UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920R. 10
02-36 WARSZAWA

NUMER KONTA:

95 1500 1126 1211 2008 8380 0000
SANTANDER BANK POLSKA S.A.

TYTUŁ WPŁATY:

DAROWIZNA REGULARNA

PRZELEW ZAGRANICZNY

NUMER KONTA:

IBAN:
PL95 1500 1126 1211 2008 8380 0000
SWIFT: WBKPPLPP

 

PRZELEW TRADYCYJNY

ODBIORCA:

FUNDACJA VIS MAIOR
UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920R. 10
02-36 WARSZAWA

NUMER KONTA:

95 1500 1126 1211 2008 8380 0000
SANTANDER BANK POLSKA S.A.

TYTUŁ WPŁATY:

DAROWIZNA REGULARNA

PRZELEW ZAGRANICZNY

NUMER KONTA:

IBAN:
PL95 1500 1126 1211 2008 8380 0000
SWIFT: WBKPPLPP

 

OŚWIADCZENIA:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Vis Maior z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10, KRS: 0000 136 590, REGON: 015278749, NIP: 525 22 535 42 reprezentowana przez zarząd.

Przekazując darowiznę oświadczasz, że zapoznałeś(-aś) się z Polityką Prywatności Fundacji w zakresie celu i sposobów przetwarzania danych osobowych darczyńców oraz przysługujacych Ci praw.

Polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

regulamin darowizn.

OSTATNIE WPŁATY

darczyńca

maria k.

1 ZŁ

DODATKOWE INFORMACJE

ODLICZENIE DAROWIZNY OD PODATKU

Przypominamy, że darowizny wpłacone bezpośrednio na konto Fundacji można odliczyć od podatku dochodowego przy rozliczaniu PIT. Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi z tytułu darowizny na organizację pożytku publicznego, do swojej deklaracji podatkowej muszą dołączyć formularz PIT/O.

Na wypadek kontroli urzędu skarbowego należy zachować dowód wpłaty darowizny na rachunek bankowy.

NA CO ZOSTANIE PRZEZNACZONA POMOC?

Zebrane środki przeznaczymy na regularne wsparcie osób niewidomych: organizację kursów i szkoleń oraz zajęć indywidualnych,  m.in. z zakresu samodzielnego poruszania się, bezwzrokowego wykonywania codziennych czynności, naukę pisma Braille’a i korzystania z nowoczesnych technologii, oraz na zakup szczeniąt i szkolenie psów przewodników, które przekażemy bezpłatnie osobom niewidomym.