Kategoria: Aktualności

Wolne miejsca w projekcie „Wybierz Samodzielność 2018”

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na różnego rodzaju zajęcia oferowane w projekcie "Wybierz Samodzielność 2018" dofinansowanym ze środków PFRON. Tylko na zajęcia z orientacji przestrzennej została już stworzona lista rezerwowa.
Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. Czekamy na nie do 2 sierpnia 2020 r. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. odpowiedzi w tej kwestii udzielimy do 17 sierpnia 2020 r.
Wszelkie szczegóły dotyczące procedury rekrutacyjnej oraz oferowanych zajęć znajdują się pod adresem:
Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji projektu "Wybierz Samodzielność 2018"

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Wizyty domowe – laska, pies przewodnik, technologie”

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w projekcie „Wizyty domowe - laska, pies przewodnik, technologie” dofinansowanym ze środków PFRON.
Na zgłoszenia czekamy do 2 sierpnia 2020 włącznie. Przesłanie zgłoszenia nie jest jednak równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w projekcie. Odpowiedzi w tej kwestii udzielimy do dn. 17 sierpnia 2020 r.
Wszelkie szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się pod adresem:

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wizyty domowe – laska, pies przewodnik, technologie”

Zapraszamy do składania ofert na zakup szczeniąt

Fundacja Vis Maior jako partner projektu pt.: „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.1, zaprasza do składania ofert na zakup 5 szczeniąt spośród ras: Labrador Retriever, Golden retriever, Chesapeake bay retriever, ew. inny retriever lub owczarek niemiecki. Ogłoszenie znajduje się pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1251451 Termin składania ofert upływa 3 lipca 2020 roku. Można je nadsyłać wyłącznie elektronicznie na adres: [email protected]

Zaproszenie do składania ofert na zakup karmy i gryzaków twardych dla psów ras dużych

Fundacja Vis Maior jako partner projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER działanie 4.1. zaprasza do składania ofert na zakup karmy i gryzaków twardych dla psów ras dużych, które będą szkolone przez fundację w kierunku umiejętności psów przewodników dla osób niewidomych. Psy zostaną następnie przekazane osobom potrzebującym takiego wsparcia. Oferty prosimy składać wyłącznie drogą elektroniczną: e-mail: [email protected] Na przesłane dokumenty czekamy do 25.06.2020r. Szczegóły pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1250282

Procedura bezpieczeństwa epidemicznego Fundacji Vis Maior

Stop wirusom! Procedura bezpieczeństwa epidemicznego Fundacji Vis Maior

Zapraszamy do zapoznania się z naszą procedurą bezpieczeństwa epidemicznego.

a) Wejście niewidomych i słabowidzących gości, uczestników szkoleń i innych osób z zewnątrz, z wyłączeniem kurierów i listonosza, rejestruje elektronicznie witający ich pracownik Fundacji, podając dodatkowo imię i nazwisko wchodzącej osoby oraz cel wizyty. Osoby widzące wpisują się do książki rejestrowej znajdującej się na recepcji. Od osób z zewnątrz pobieramy dane identyfikacyjne pozwalające skontaktować się z nimi w razie potrzeby.
b) Osoba wchodząca do fundacji obowiązana jest umyć ręce i twarz wodą z mydłem w łazience lub spryskać ręce środkiem dezynfekującym. Do wytarcia rąk i twarzy w łazience są papierowe ręczniki. Osoby z zewnątrz powinny mieć dodatkowo mierzoną temperaturę. Odmowa wykonania tych czynności skutkuje grzecznym wyproszeniem tej osoby z lokalu Fundacji.
c) Osoby z zewnątrz z podwyższoną temperaturą lub wykazujące symptomy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 nie są wpuszczane do biura fundacji.
d) Osoby z zewnątrz przychodzą do biura fundacji we własnych maseczkach i noszą je podczas pobytu w biurze. W sytuacji awaryjnej (np. zagubienia maseczki) pracownik może wydać maseczkę.
e) Pracownicy spotykający się z osobami z zewnątrz również noszą maseczki.
f) Podczas spotkań podawać można butelkowane napoje w jednorazowych kubkach. Jeśli podawana jest kawa lub herbata, robi ją jedna osoba i zarówno przed tą czynnością, jak i po niej myje ręce wodą z mydłem.
g) Podczas spotkania uczestnicy nie przekazują między sobą żadnych materiałów.
h) Jeśli podczas spotkania/szkolenia wykorzystuje się przedmioty, takie jak telefony komórkowe itp., wówczas należy je zdezynfekować przed i po szkoleniu. Uczestnicy szkolenia nie przekazują ich między sobą lecz oddają prowadzącemu, który po ponownym zdezynfekowaniu może podać dalej. Mamy nadzieję, że dzięki naszym środkom bezpieczeństwa poczują się Państwo pewniej i w razie potrzeby bez większych obaw zawitają w progi naszego biura.

Procedura bezpieczeństwa epidemicznego Fundacji Vis Maior

Nabór pracowników do projektu „Wizyty domowe – biała laska, pies przewodnik, nowe technologie”

Fundacja Vis Maior poszukuje pracowników do projektu "Wizyty domowe - biała laska, pies przewodnik, nowe technologie", dofinansowanego ze środków PFRON: 1. tyflopedagogów – instruktorów orientacji przestrzennej 2. Trenerów psów przewodników 3. Instruktorów bezwzrokowej obsługi komputera i urządzeń specjalistycznych, przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku.

Projekt jest realizowany na terenie całej Polski do 31 marca 2021 roku. Zajęcia z orientacji przestrzennej będą obejmowały naukę nowych tras w miejscu zamieszkania uczestników, a także ćwiczenie zdobytych umiejętności, w tym technik bezpiecznego poruszania się. Instruktorom orientacji przestrzennej i trenerom psów przewodników, którzy będą dojeżdżali do kursantów z odleglejszych miejsc gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania. Zajęcia z obsługi komputera i smartfona będą się odbywały w trybie zdalnym. Na każdego kursanta, niezależnie od rodzaju zajęć, przypada średnio 18 godzin.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest dostarczenie do Fundacji Vis Maior CV i listu motywacyjnego, w których kandydaci wykażą swoje kompetencje formalne oraz doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku na w/w stanowiskach.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 3 lipca 2020 roku, na adres [email protected] W tytule wiadomości proszę pisać odpowiednio „tyflopedagog” , „trener psów przewodników”, „instruktor obsługi komputera” itd., imię i nazwisko.

-Osoby składające dokumenty aplikacyjne są zobowiązane do podania w liście motywacyjnym informacji nt. możliwości dojazdu, w razie potrzeby, do kursantów z miejscowości odległych od miejsca zamieszkania instruktora i określenia liczby godzin zajęć, które są gotowe przeprowadzić w ramach projektu.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wizyty domowe – laska, pies przewodnik, technologie”

dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Co oferujemy?

 • zajęcia z orientacji przestrzennej

 • zajęcia z poruszania się z psem przewodnikiem

 • zdalne szkolenia z zakresu obsługi komputera i smartfonów

Kogo zapraszamy do projektu?

Pełnoletnie osoby niewidome lub słabowidzące z całej Polski, które:

 1. Posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
 2. W terminie od 01.04.2020 nie biorą udziału w zajęciach tego samego typu w ramach innego projektu, dofinansowanego przez PFRON.
 3. Poruszają się z białą laską i chcą poznać nowe trasy lub popracować nad technikami bezpiecznego chodzenia.
 4. Korzystają z pomocy psa przewodnika i chcą zdobyć nowe umiejętności lub je utrwalać.
 5. Używają na co dzień komputerów i/lub smartfonów i są zainteresowane zdobywaniem nowych umiejętności lub ich utrwalaniem. Szkolenia komputerowe będą się odbywały w trybie zdalnym. Dlatego do udziału w nich zapraszamy osoby, które potrafią obsłużyć komputer i/lub smartfon na poziomie średniozaawansowanym i mają warunki techniczne pozwalające na zdalną współpracę z instruktorem.
 6. Nie są: a) uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej; b) uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy; c) mieszkańcami/podopiecznymi placówek innych niż WTZ lub ŚDS, finansowanych ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Co zrobić, by zgłosić się do projektu?

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć do fundacji. Konieczne jest również wysłanie formularza drogą elektroniczną (najlepiej w Wordzie) na adres [email protected]
 2. Dostarczyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. Wypełnione i podpisane własnoręcznie dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do fundacji osobiście lub tradycyjną pocztą adres: Fundacja Vis Maior ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 10 02-366 Warszawa Z uwagi na obecną sytuację osoby, chcące dostarczyć dokumenty zgłoszeniowe osobiście są proszone o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się.

Na zgłoszenia czekamy do 2 sierpnia 2020 roku.

Przesłanie zgłoszenia nie jest jednak równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w projekcie. Odpowiedzi w tej kwestii udzielimy do 17 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe informacje: Osoba, która dokona zgłoszenia telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną i zostanie zakwalifikowana do projektu, będzie zobowiązana do dostarczenia do fundacji podpisanych formularzy zgłoszeniowych. Dostarczenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane o wynikach rekrutacji. W oparciu o analizę informacji zawartych w dokumentach zgłoszeniowych poszczególnych osób, zastrzegamy sobie prawo doboru instruktorów do kursantów.

Dokumenty do pobrania

zgłoszenie-do-projektu-Wizyty domowe

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Magdaleną Raczyńską, Koordynator projektu

tel. 22 370 28 75 e-mail: [email protected]

Projekt dofinansowany z środków PRFON

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji projektu „Wybierz Samodzielność 2018”

dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zbliżenie na nogi kobiety z białą laską idącej po chodniku. Co oferujemy?

 • konsultacje psychologiczne/ terapeutyczne

 • orientację przestrzenną i/lub czynności życia codziennego – zajęcia indywidualne

 • Kurs komputerowy na poziomie podstawowym – zajęcia grupowe. 5 grup po 3 osoby. Zajęcia częściowo odpłatne. Udział w całym kursie (20 godzin) kosztuje 30zł. Dla 3 osób z odległych części województwa mazowieckiego zorganizujemy kurs wraz z zakwaterowaniem.

 • kurs komputerowy dla średniozaawansowanych – zajęcia indywidualne, częściowo odpłatne. Udział w kursie (30 godzin) kosztuje 64zł

 • Kurs języka angielskiego – 2 grupy – poziom podstawowy i średniozaawansowany (po 6 osób w każdej z grup). Tu nabór nowych kursantów jest bardzo ograniczony. Kurs będzie kontynuacją nauki grup z pierwszej i drugiej edycji. Nowi uczestnicy będą przyjęci, jeśli ktoś z dotychczasowej grupy zrezygnuje.

 • warsztaty ze stylizacji – indywidualne i grupowe zajęcia ze stylistą i tyflopedagogiem.

 • warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego

 • warsztaty z wykorzystania nowoczesnych technologii

 • wsparcie techniczne – pomoc w aktualizacji oprogramowania, doradztwo techniczne itp.

 • asystent – osoby, które rozpoczynają rehabilitację, będą mogły skorzystać z ok. 5 godzin wsparcia asystenta. Zasady skorzystania z tej formy wsparcia będą omówione w Regulaminie.

Z uwagi na sytuacje epidemiczną przewidujemy prowadzenie niektórych zajęć w formie zdalnej. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Ostateczny sposób prowadzenia zajęć będzie zależał od sytuacji w momencie ich rozpoczęcia.

Kogo zapraszamy do projektu?

 1. osoby niewidome lub słabowidzące z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
 2. Osoby pełnoletnie
 3. Mieszkańców województwa mazowieckiego
 4. Osoby, które w terminie od 01.04.2020 nie biorą udziału w zajęciach tego samego typu w ramach innego projektu, dofinansowanego przez PFRON. W trzeciej edycji projektu będzie mogła wziąć udział część uczestników z dwóch poprzednich edycji. Jednak liczba miejsc jest ograniczona.

Co zrobić, by zgłosić się do projektu?

 1. Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie, który znajduje się na stronie fundacji.
 2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć do fundacji. Konieczne jest również wysłanie formularza drogą elektroniczną (najlepiej w Wordzie) na adres [email protected]
 3. Dostarczyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności 4.Osoby ubiegające się o udział w kursie komputerowym dla średniozaawansowanych są zobowiązane do wypełnienia ankiety określającej poziom umiejętności.
 4. Wypełnione i podpisane własnoręcznie dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do fundacji osobiście lub tradycyjną pocztą adres Fundacja Vis Maior ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 10 02-366 Warszawa. Z uwagi na obecną sytuację osoby, chcące dostarczyć dokumenty zgłoszeniowe osobiście są proszone o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się.

Trwa nabór uzupełniający.

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. Odpowiedzi w tej kwestii udzielimy do końca września 2020 r.

Dodatkowe informacje - Osoba, która dokona zgłoszenia telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną i zostanie zakwalifikowana do projektu, będzie zobowiązana do dostarczenia do fundacji podpisanych formularzy zgłoszeniowych. - Dostarczenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. - Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane o wynikach rekrutacji. - W oparciu o analizę informacji zawartych w dokumentach zgłoszeniowych poszczególnych osób, zastrzegamy sobie prawo doboru instruktorów do kursantów.

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie do trzeciej edycji projektu "Wybierz Samodzielność 2018"

Regulamin trzeciej edycji projektu "Wybierz Samodzielność 2018"

Ankieta zgłoszeniowa na kurs komputerowy

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Magdaleną Raczyńską, Koordynator projektu

tel. 22 370 28 75 e-mail: [email protected]

Projekt dofinansowany z środków PRFON

Nabór pracowników do trzeciej edycji projektu „Wybierz Samodzielność 2018”


Fundacja Vis Maior poszukuje:

 1. Tyflopedagogów – instruktorów orientacji przestrzennej, czynności życia codziennego, nauki pisma Braille’a.

 2. Instruktorów bezwzrokowej obsługi komputera i urządzeń specjalistycznych, przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku.

 3. Psychologa/terapeuty do przeprowadzenia indywidualnych konsultacji.

 4. Nauczycieli języka angielskiego.

 5. Stylisty

 6. Asystentów osoby niewidomej i/lub słabowidzącej

Warunkiem udziału w rekrutacji jest dostarczenie do Fundacji Vis Maior CV i listu motywacyjnego, w których kandydaci wykażą swoje kompetencje formalne oraz doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku na w/w stanowiskach.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 26 czerwca 2020 roku, na adres [email protected] W tytule wiadomości proszę pisać odpowiednio „tyflopedagog” , „instruktor obsługi komputera” itd., imię i nazwisko.

Dodatkowe informacje: - Osoby składające dokumenty aplikacyjne są zobowiązane do określenia w liście motywacyjnym liczby godzin zajęć, które są gotowe przeprowadzić w ramach projektu. - Projekt jest realizowany w terminie 01.04.2020 do 31.03.2021 na terenie województwa mazowieckiego

Zakres godzinowy w ramach poszczególnych form wsparcia: - tyflopedagog, instruktor orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego – 600 - instruktor obsługi komputera – zajęcia indywidualne, poziom średniozaawansowany – 450 - instruktor obsługi komputera, poziom podstawowy (nauka pisania na klawiaturze, wstęp do korzystania ze screan readerów i obsługi komputera), zajęcia grupowe – 5 grup trzyosobowych – razem 100 godzin - instruktor obsługi komputera – indywidualne wsparcie, doradztwo techniczne – 40 godz. - specjalista ds. wykorzystywania nowoczesnych technologii – urządzenia dotykowe, nawigacja, programy i aplikacje wspomagające osoby niewidome i słabowidzące – grupowe - 12 godz. - psycholog –135 godz. - nauczyciel języka angielskiego – grupa na poziomie podstawowym – 40 godz, grupa na poziomie średniozaawansowanym – 40 godz. - stylista – 12 godz. zajęć grupowych i 36 indywidualnych - tyflopedagog – zajęcia grupowe na warsztatach ze stylizacji – 6 godz. - asystent – 125 godz.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie specjalistycznych badań weterynaryjnych

Fundacja Vis Maior jako partner projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER działanie 4.1. poszukuje lecznicy, która podejmie się wykonania specjalistycznych badań weterynaryjnych dla psów szkolonych na przewodniki. Na oferty czekamy do 22 maja 2020 włącznie. Prosimy składać je tylko drogą elektroniczną: [email protected] Szczegóły w ogłoszeniu: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1245110