Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług hotelarskich

Fundacja Vis Maior, jako partner projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.1, zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich w okresie pomiędzy 15 listopada a 17 grudnia 2021 roku, dla kandydatów do otrzymania psów przewodników. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 1 listopada 2021 na dokumentach załączonych do ogłoszenia, tj. formularz oferty i oświadczenie.

Ogłoszenie jest dostępne pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/75160