Zaproszenie do składania ofert na zakup szorek

Fundacja Vis Maior, jako partner projektu ?Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania?, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER działanie 4.1., zaprasza do składania ofert na zakup 10 kompletów specjalistycznych szorek do pracy psa przewodnika. Termin przesyłania ofert upływa 20 marca 2022 roku.

Wszystkie szczegóły znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym w Bazie Konkurencyjności i są dostępne w poniższym linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/98232