Zapraszamy do składania ofert na szorki treningowe

Zapraszamy do składania ofert na szorki treningowe

Fundacja Vis Maior, jako partner projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER działanie 4.1. zaprasza do składania ofert na zakup 10 kompletów szorek treningowych do specjalistycznego szkolenia psa przewodnika. Termin nadsyłania ofert mija 8 marca 2021 roku.

Wszystkie szczegóły są dostępne w poniższym linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34681