WYCHOWAJ MŁODEGO PSA SZKOLONEGO W RAMACH PROJEKTU APSYSTENT

Zostań rodziną zastępczą i na 10-12 miesięcy przyjmij do swojego domu szczeniaka – adepta profesji psa przewodnika. Pomagaj nam w jego socjalizacji i przygotowaniu do szkolenia specjalistycznego na psa przewodnika.

Oprócz opieki i codziennych zadań związanych z wychowywaniem psa, do obowiązków wolontariusza będzie należała między innymi: ścisła współpraca z trenerem i Koordynatorem Wolontariuszy, udział w szkoleniach dla wolontariuszy, współpraca z lekarzem weterynarii, przekazywanie informacji potrzebnych do prowadzenia karty postępów psa w szkoleniu. Fundacja zapewnia pełne utrzymanie psa i opiekę weterynaryjną. Zapewniamy też stały kontakt z trenerem i systematyczne wsparcie, uczestnictwo w zajęciach grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistę.

Od kandydata oczekujemy:
• zainteresowania potrzebami osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku:
• świadomości celu wolontariatu, jakim jest podniesienie jakości życia i pomoc w codziennym funkcjonowaniu osób niewidomych i słabowidzących;
• szacunku do zwierząt i kierowania się ich dobrem;
• zaangażowania i odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań;
• chęci rozwoju, poznawania i nauki nowych zagadnień;
• otwartości na współpracę i dzielenie się pomysłami;
• bycia otwartym na ewaluację swojej pracy.

Wolontariuszem może zostać osoba, która spełnia poniższe wymagania:
• jest pełnoletnia;
• jest dobrze zorganizowana, obowiązkowa, świadoma, odpowiedzialna za wykonywanie określonych obowiązków;
• jeśli pracuje w pełnym wymiarze godzin, to ma możliwość przychodzenia do pracy z psem lub może zapewnić, podczas swojej nieobecności, opiekę nad psem przez innego domownika (pies może przebywać sam do 5 godzin dziennie);
• ma zgodę pozostałych domowników na przyjęcie psa (w rodzinie nie powinno być małych dzieci);
• jeśli mieszkanie nie jest własnością wolontariusza, uzyska pisemną zgodę najemcy na zamieszkanie psa;
• ma warunki domowe odpowiadające potrzebom psa i umożliwiające jego prawidłowy rozwój;
• mieszka lub często bywa w mieście i odwiedza budynki użyteczności publicznej, sklepy, instytucje kultury;
• jest sprawna lokomocyjnie, korzysta z komunikacji publicznej (miejskiej, podmiejskiej), kieruje samochodem lub ma w rodzinie dostęp do samochodu osobowego;
• nie ma alergii na sierść psa.

Dodatkowe atuty:
• mile widziane doświadczenie w zakresie opieki nad zwierzętami;
• wskazane jest, żeby w budynku, w którym zamieszkuje wolontariusz, znajdowała się winda;
• mile widziane są inne zwierzęta w domu wolontariusza, np.: koty, świnki morskie;
• znajomość specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku;
• miejsce zamieszkania: Warszawa lub okolice.

Oferujemy:
• możliwość zdobycia nowych kompetencji i doświadczeń w organizacji pozarządowej, która od 12 lat szkoli psy przewodniki;
• udział w ogólnopolskim projekcie „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów oraz zasad jego finansowania”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.;
• porozumienie wolontariackie (umowę), rekomendacje.

Jesteś zainteresowany wolontariatem w projekcie aPSYstent?
Wyślij CV wraz z ankietą rekrutacyjną na adres: [email protected]

W kolejnym etapie, po analizie nadesłanych dokumentów, do wybranych kandydatów zwrócimy się z prośbą o kontakt do osób, które będą mogły udzielić kandydatowi rekomendacji (tylko w przypadku osób, które pracowały wcześniej, jako wolontariusze). W trzecim etapie kandydatów zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną, po pozytywnie zakończonym procesie rekrutacji, podpiszemy z kandydatem porozumienie i rozpoczniemy współpracę.

Zostając wolontariuszem, przyczynisz się do wsparcia osób z dysfunkcją wzroku i zwiększenia ich samodzielności, dzięki pomocy psa przewodnika.

Działanie realizowane w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów oraz zasad jego finansowania”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Wolontariat-APSYstent-pobierz-ankietę

fot. Joanna Perkowska