Rekrutacja-Kurs na samodzielność 2021

Rekrutacja-Kurs na samodzielność 2021

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2021”. Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Czekamy na osoby dorosłe z całej Polski.

W ramach projektu przewidujemy trzy rodzaje szkoleń:

 1. Szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej ( „szkoła letnia”) w terminie 1-28 sierpnia 2021 w Warszawie.
 2. Szkolenie z zakresu rehabilitacji zaawansowanej - zjazd weekendowy w Warszawie.
 3. Indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania.

Zgłaszać się można na wszystkie trzy rodzaje zajęć.

Szkoła letnia Podczas zajęć w szkole letniej oferujemy naukę w następujących obszarach: a) samodzielne poruszanie się z białą laską – indywidualne zajęcia z profesjonalnym trenerem, b) warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu, c) warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego, d) drobne domowe prace gospodarcze, e) warsztaty ze stylizacji – indywidualne zajęcia ze stylistą, f) nauka podstaw pisma Braille’a, g) grupowe zajęcia psychoedukacyjne, h) indywidualne konsultacje psychologiczne/terapeutyczne, i) zajęcia kulturalno-rozwojowe, bezwzrokowe poznawanie dóbr kultury, j) trening relaksacyjny.

Kogo zapraszamy do szkoły letniej?

 • osoby niewidome z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku,
 • osoby pełnoletnie,
 • osoby, które niedawno straciły wzrok (lub uległ on znacznemu pogorszeniu) i w związku z tym muszą nauczyć się funkcjonowania w nowej sytuacji),
 • osoby, które nie są uczestnikami warsztatów Terapii Zajęciowej, nie są członkami środowiskowych Domów Samopomocy, jak również nie były mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych. Udział w szkole letniej będzie odpłatny w wysokości 280 zł za cały miesiąc. Dla uczestników zapewniamy zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie. Przyjazd na koszt własny uczestnika. Nie przewidujemy możliwości przyjazdu z przewodnikiem – uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą pomagać nasi asystenci bądź wolontariusze.

Zjazdy weekendowe

Można zgłosić się na jeden zjazd weekendowy, który będzie trwał od piątku wieczorem do poniedziałku rano w wybrany weekend, w Warszawie, między wrześniem 2021 a marcem 2022. O dokładnych terminach zjazdów powiadomimy kandydatów w celu doboru odpowiedniego weekendu.

Podczas zjazdu weekendowego oferujemy naukę w następujących obszarach:

a) samodzielne poruszanie się z białą laską – indywidualne zajęcia z profesjonalnym trenerem, b) warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu, c) nauka korzystania z ważniejszych usług świadczonych przez internet, d) ćwiczenia z czynności dnia codziennego, e) drobne domowe prace gospodarcze, f) grupowe zajęcia psychoedukacyjne.

Kogo zapraszamy na zjazd weekendowy?

 • osoby niewidome z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku,
 • osoby pełnoletnie,
 • osoby, które posługują się już komputerem na poziomie podstawowym (potrafią bezwzrokowo korzystać z klawiatury), mają udźwiękowiony smartfon,
 • osoby, które potrafią się poruszać w sposób podstawowy z białą laską,
 • osoby, które nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, nie są członkami środowiskowych Domów Samopomocy, jak również nie były mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych.

Udział w zjeździe weekendowym jest odpłatny - 20 zł za zjazd. Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie. Przyjazd na koszt własny uczestnika. Nie przewidujemy możliwości przyjazdu z przewodnikiem – uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą pomagać nasi asystenci bądź wolontariusze.

Indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania

Dla każdego uczestnika szkoły letniej lub zjazdu weekendowego utrwaleniem zdobytych umiejętności będzie indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania. Jest też możliwość – dla osób posiadających już odpowiednie umiejętności – zapisania się wyłącznie na takie szkolenie indywidualne, bez szkoły letniej i bez zjazdu weekendowego.

W ramach indywidualnego szkolenia doskonalącego oferujemy naukę w następujących obszarach:

a) opanowanie z profesjonalnym trenerem pokonywania z białą laską stałych tras komunikacyjnych w miejscu zamieszkania, b) zdalne, a więc telefoniczne lub przez internet, indywidualne szkolenie z użytkowania nowych technologii, c) zdalne porady komputerowe (dobór sprzętu, oprogramowania, konfiguracja komputera), d) porady coachingowe, pomoc dotycząca rozwoju indywidualnego i codziennej aktywności.

Kogo zapraszamy na indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania:

 • uczestników szkoły letniej i zjazdów weekendowych,
 • inne osoby, spełniające warunki kwalifikacyjne do szkoły letniej lub zjazdu weekendowego, wystarczająco wykwalifikowane lecz wymagające dodatkowego szkolenia doskonalącego w wymienionych obszarach.

Udział w szkoleniu indywidualnym jest bezpłatny a jego termin będzie ustalany indywidualnie z uczestnikiem i trenerami.

Co trzeba zrobić, by zgłosić się do projektu? - Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w projekcie; regulamin można pobrać z naszej strony internetowej razem z formularzem zgłoszeniowym.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: o możesz go wypełnić od razu na komputerze lub wydrukować i wypełnić ręcznie, na przykład z pomocą innej osoby; o formularz wypełniony ręcznie podpisz, zeskanuj albo zrób zdjęcie; o formularz wypełniony na komputerze lub skan albo zdjęcie formularza wypełnionego ręcznie wyślij do nas mailem wraz ze skanem/zdjęciem orzeczenia o niepełnosprawności na adres [email protected] z tytułem kurs na samodzielność; o jeśli nie możesz wysłać maila, wyślij do nas podpisany oryginał formularza zgłoszeniowego pocztą wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności na adres Fundacja Vis Maior ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10 02-366 Warszawa, z dopiskiem Kurs na samodzielność. o w przypadku zakwalifikowania do zajęć wyślij do nas podpisany oryginał formularza, jeśli wcześniej go nie dostaliśmy.

Terminy i sposób rekrutacji

Zgłoszenia do szkoły letniej przyjmujemy do 20 czerwca 2021, natomiast do pozostałych rodzajów zajęć, czyli do zjazdów weekendowych i do szkoleń indywidualnych zgłoszenia przyjmujemy w sposób ciągły, do wyczerpania limitu miejsc. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego z kandydatami spełniającymi kryteria uczestnictwa zostaną przeprowadzone telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne. Zastrzegamy sobie prawo nie kontaktowania się z osobami niezakwalifikowanymi do projektu.

Przed rozpoczęciem kursu wykonamy test antygenowy w kierunku zakażenia Covid-19, na koszt organizatora. Zwolnione z testu będą osoby w pełni zaszczepione przeciwko Covid-19

W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod numerem tel. 22 370 28 75 lub pod adresem e-mail [email protected], wpisując w temacie słowa "Kurs na samodzielność 2021".

Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON.

Regulamin-Kurs-na-samodzielność-2021 - szkolenie podstawowe szkoła letnia

Regulamin-Kurs-na-samodzielność-2021 - szkolenie zaawansowane zjazdy weekendowe

Ankieta rekrutacyjna - Kurs na samodzielność 2021 - szkolenie zaawansowane zjazdy weekendowe

Ankieta rekrutacyjna - Kurs na samodzielność 2021 - szkolenie w miejscu zamieszkania

Ankieta-rekrutacyjna-kurs-na-samodzielnosc-2021-szkolenie-podstawowe-szkola-letnia (1)