Pies przewodnik dla osób niewidomych i słabowidzących

Pies przewodnik dla osób niewidomych i słabowidzących

Nowy Rok – Nowe perspektywy! Jesteś osobą niewidomą lub słabowidzącą? Przemieszczasz się samodzielnie, ale chcesz robić to jeszcze sprawniej i szybciej? Jeśli tak, pies przewodnik może być szansą dla Ciebie!

Zapraszamy aktywne osoby niewidome i słabowidzące z całej Polski, które chciałyby otrzymać psa przewodnika, do wypełnienia ankiety i przesłania zgłoszenia, w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, współfinansowanego ze środków europejskich.

Uczestnictwo w projekcie to szansa na pomyślne przejście procesu kwalifikacji, a następnie po pozytywnym jego zakończeniu, otrzymanie wyszkolonego psa przewodnika. Co zrobić, żeby się zgłosić? Należy pobrać Załącznik nr 1 - Ankieta dla ubiegających się o psa przewodnika FVM, wypełnić ją i przesłać w wersji elektronicznej (dokument Word bez podpisu) na adres: [email protected] Jeżeli elektroniczne wypełnienie nie byłoby możliwe, dopuszczamy wypełnienie ręczne drukowanymi literami i przesłanie wersji papierowej na adres: Fundacja Vis Maior ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 10, 02-366 Warszawa. Po wstępnej pozytywnej weryfikacji zgłoszenia pracownik Fundacji skontaktuje się z daną osobą i poinformuje o dalszej procedurze. Uwaga! Osoby, które przesyłały wcześniej ankietę dla osób ubiegających się o psa przewodnika oraz osoby, które przeszły pozytywnie proces kwalifikacji lub, które ubiegają się o kolejnego psa przewodnika, powinny teraz ponownie przesłać zgłoszenie na obecnie obowiązującej ankiecie. Zapraszamy.

Linki do dokumentów:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin przyznawania psów

Załącznik nr 1 - Ankieta dla ubiegających się o psa przewodnika FVM

Załącznik nr 2 - Umowa użyczenia psa asystującego

Załącznik nr 3 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 4 - Formularz referencji