Co robimy

 1. Wspieramy aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i sportowym. Prowadzimy:

  • warsztaty: psychologiczne, prawne, z zakresu poradnictwa zawodowego, twórczego myślenia i rozwijania pasji;
  • szkolenia usamodzielniające z zakresu: czynności dnia codziennego (w tym kulinarne), orientacji przestrzennej – w tym nauki poruszania się z białą laską, poruszania się z psem przewodnikiem, nauki brajla, terapii widzenia;
  • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe poprzez naukę: języków obcych, obsługi komputera – od poziomu podstawowego z nauką bezwzrokowego pisania na klawiaturze, poprzez szkolenia z zakresu użytkowania różnorodnych aplikacji i elektronicznych urządzeń mobilnych, po szkolenia specjalistyczne;
  • wyjazdowe warsztaty rehabilitacyjne, podczas których udzielamy kompleksowego wsparcia po utracie wzroku – większość uczestników tych warsztatów stanowią młode niewidome osoby;
  • zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej na poziomie zaawansowanym, w miejscu zamieszkania osoby niewidomej;
  • spotkania tematyczne związane z podróżami, modą i urodą;
  • zajęcia ze stylistą, które pomagają osobom niewidomym zadbać o wygląd w sytuacji, kiedy „lustro nie spełnia już swojej roli”;
 2. Szkolimy psy przewodniki; poruszanie się z psem przewodnikiem daje olbrzymi komfort, ale jedocześnie wymaga znajomości podstaw w zakresie samodzielnego poruszania się (umiejętności poruszania się z białą laską oraz rozumienia przestrzeni).
 3. Przeciwdziałamy dyskryminacji osób niewidomych poprzez wpływanie na kształt obowiązującego prawa m.in. w zakresie swobodnego poruszania się z psami przewodnikami, dostępu do szeroko pojętych dóbr i usług oraz tajnego głosowania.
 4. Kształtujemy postawy otwartości względem osób z niepełnosprawnościami poprzez prowadzenie konferencji, lekcji w szkołach, szkoleń autorskich dla firm, wykładów, warsztatów psychologicznych.
 5. Przygotowujemy wolontariuszy do wspierania osób niewidomych zarówno w ich życiu indywidualnym, jak i podczas działań fundacyjnych, w których uczestniczą, jak również do opieki nad szkolonymi pasami.
 6. Jako organizacja o charakterze rzeczniczym, działamy i wypowiadamy się w imieniu osób niewidomych, ponieważ Fundacja powstała z inicjatywy osób niewidomych, które mają profesjonalne przygotowanie do pełnienia takiej roli i jest przez nie prowadzona.