Pies Mądry GPS 2023-2026

W ramach projektu „Pies Mądry GPS 2023-2026” zakupimy, wyszkolimy i przekażemy osobom niewidomym 4 certyfikowane psy przewodniki, zgodnie z metodologią wypracowaną w projekcie „aPSYstent – Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, którego liderem był PFRON, a Fundacja Vis Maior  Pies Przewodnik – jednym z partnerów.  Projekt jest skierowany do osób niewidomych i na tyle słabowidzących, że uszkodzenie wzroku uniemożliwia im swobodne przemieszczanie się w przestrzeni bez użycia białej laski. Tak znaczne ograniczenia orientacji w terenie stwarzają bariery w aktywności społecznej i zawodowej osób z dysfunkcją wzroku.

Szkolenie psów przewodników to bardzo istotny element działalności Fundacji, ponieważ  jednym z najważniejszych naszych celów jest zwiększanie samodzielności i aktywności osób niewidomych. Szkolone przez nas psy przewodniki w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa w poruszaniu się niewidomych opiekunów. Dzięki psom osoby te są bardziej aktywne w różnych dziedzinach życia. Psy przewodniki stanowią dla osób niewidomych nieocenioną pomoc rehabilitacyjną. Ułatwiają im pokonywanie barier w poruszaniu się. Czasem nawet poprzez swoje reakcje pozwalają dostrzec, lub zinterpretować elementy otoczenia. W znacznym stopniu zwiększają aktywność społeczno-zawodową osób z dysfunkcją wzroku.

Projekt „Pies Mądry GPS 2023-2026” jest dofinansowany ze środków PFRON i trwa od 1 lipca 2023 do  31 marca 2026.