Nabór pracowników na szkolenie

Fundacja Vis Maior Pies Przewodnik ogłasza nabór pracowników na stanowiska:

tyflopedagog, instruktor orientacji przestrzennej do prowadzenia zajęć w Warszawie podczas szkolenia stacjonarnego w terminie 20-24 listopada

Instruktor obsługi komputerów, telefonów i urządzeń specjalistycznych do prowadzenia zajęć w Warszawie podczas szkolenia stacjonarnego w terminie 20-24 listopada

Warunkiem udziału w rekrutacji jest dostarczenie do Fundacji Vis Maior

CV i listu motywacyjnego, w których kandydaci wykażą swoje kompetencje formalne oraz doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku na w/w stanowiskach Poprosimy również o przesłanie skanów dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 16 października 2023 roku na adres a.mietus@fundacjavismaior.pl

W tytule wiadomości proszę pisać „tyflopedagog- KNS”., imię i nazwisko lub instruktor obsługi komputera zdalne, imię i nazwisko.

Projekt jest realizowany do 31.03.2024 na terenie całego kraju.

Zakres zadań:

Tyflopedagog, Instruktor realizuje 40 godzin zajęć z orientacji przestrzennej.

Instruktor obsługi komputerów realizuje 30 godzin zajęć grupowych

Istnieje możliwość zakwaterowania.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.