FUNDACJA VIS MAIOR ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA AKCESORIA DLA PSÓW

Fundacja Vis Maior zaprasza do składania ofert na zakup akcesoriów dla przyszłych psów przewodników.

Szczegółowe informacja znajdują się w ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności w poniższym linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/134015

Termin składania ofert do dnia 16.11.2022.

 

Fundacja Vis Maior jest partnerem projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER działanie 4.1.