Fundacja Vis Maior zaprasza do składania ofert

Fundacja Vis Maior zaprasza do składania ofert na świadczenie usług hotelarskich obejmujące noclegi ze śniadaniem, wyżywienie uczestników szkolenia, wynajem sal szkoleniowych i serwis kawowy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich podczas tygodniowego szkolenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku obejmujących:
a) noclegi ze śniadaniem dla maksymalnie 26 osób (zakwaterowanie w dniach od 27.11.2022 do 3.12.2022) w pokojach dwu i trzyosobowych;
b) kolacje dla maksymalnie 26 osób serwowane w miejscu zakwaterowania w dniach od 27.11.2022 do 2.12.2022;
c) obiady dla maksymalnie 26 osób serwowane w miejscu zakwaterowania w dniach od 28.11.2022 do 2.12.2022;
d) możliwość skorzystania z sal szkoleniowych (min. 4 sale) na czas przeprowadzenia szkolenia (wynajem sal całodniowy), w dniach od 27.11.2022 do 2.12.2022;
e) przerwy kawowe podczas szkolenia w dniach od 27.11.2022 do 2.12.2022 dla maksymalnie 26 osób.

Szczegóły oferty znajdują się w załączonych dokumentach.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań

zał. 3 Klauzula RODO