KAMPANIA #Uważność

Dzięki współpracy z agencją Jet Line zwracamy uwagę mieszkańców największych polskich miast na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących.

W ramach akcji #Uważność, realizowanej przez okres wakacji na ekranach zlokalizowanych w witrynach sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych, promujemy prawidłowe zachowania w stosunku do osób poruszających się przy pomocy białej laski lub psa przewodnika.

Dziękujemy Jet Line, która po raz kolejny wspiera nasze działania pro bono!

Kampania #Uważność pokazuje różne spojrzenia na uważne podejścia do życia – zachęcamy do śledzenia całej akcji.

Ekran reklamowy w witrynie sklepu z przekazem Fundacji Vis Maior

Przed ekranem wyświetlającym przekaz Fundacji Vis Maior przechodzi pani z parasolką

Ekran z komunikatem Fundacji Vis Maior umieszczony obok wejścia do sklepu, przed nim troje przechodniów