ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH

Fundacja Vis Maior zaprasza do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich podczas szkolenia dla kandydatów ubiegających się o psa przewodnika w terminie 15 lipca – 30 września 2022 r.

Oferty należy składać w terminie do 1 lipca 2022 r. korzystając z dokumentów załączonych do ogłoszenia, tj. formularza oferty i oświadczenia.

Ogłoszenie jest dostępne pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115087

Fundacja Vis Maior jest partnerem projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.1.