Nabór pracowników do drugiej edycji projektu Wybierz samodzielność 2021

Nabór pracowników do drugiej edycji projektu „Wybierz samodzielność 2021”, dofinansowanego ze środków PFRON.

 Fundacja Vis Maior poszukuje:

 1. Tyflopedagogów – instruktorów orientacji przestrzennej, czynności życia codziennego, nauki pisma Braille’a.
 2. Instruktorów bezwzrokowej obsługi komputera i urządzeń specjalistycznych, przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku.
 3. Psychologa/terapeuty do przeprowadzenia indywidualnych konsultacji.
 4. Nauczycieli języka angielskiego.
 5. Stylisty.
 6. Asystentów osoby niewidomej i/lub słabowidzącej.

 

Warunkiem udziału w rekrutacji jest dostarczenie do Fundacji Vis Maior CV i listu motywacyjnego, w których kandydaci wykażą swoje kompetencje formalne oraz doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku na w/w stanowiskach.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 25 czerwca 2022 roku na adres m.raczynska@fundacjavismaior.pl.

W tytule wiadomości proszę pisać odpowiednio „tyflopedagog”, „instruktor obsługi komputera” itd., imię i nazwisko.

Osoby składające dokumenty aplikacyjne są zobowiązane do określenia liczby godzin zajęć, które są gotowe przeprowadzić w ramach projektu.

Projekt jest realizowany do 31.03.2023 na terenie województwa mazowieckiego.

 

Zakres godzinowy w ramach poszczególnych form wsparcia:

 • tyflopedagog, instruktor orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego – 600
 • instruktor obsługi komputera – zajęcia indywidualne, poziom średniozaawansowany – 450
 • instruktor obsługi komputera, poziom podstawowy (nauka pisania na klawiaturze, wstęp do korzystania ze screan readerów i obsługi komputera), zajęcia grupowe – 5 grup trzyosobowych – razem 100 godzin
 • instruktor obsługi komputera – indywidualne wsparcie, doradztwo techniczne – 40 godz.
 • specjalista ds. wykorzystywania nowoczesnych technologii – urządzenia dotykowe, nawigacja, programy i aplikacje wspomagające osoby niewidome i słabowidzące – grupowe –  12 godz.
 • psycholog –135 godz.
 • nauczyciel języka angielskiego – grupa na poziomie podstawowym – 40 godz, grupa na poziomie średniozaawansowanym – 40 godz.
 • stylista – 12 godz. zajęć grupowych i 36 indywidualnych
 • tyflopedagog – zajęcia grupowe na warsztatach ze stylizacji – 6 godz.
 • asystent – 125 godz.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.