PIES PRZEWODNIK DLA OSOBY NIEWIDOMEJ

Do dnia 23 maja 2022 r. trwa nabór kandydatów ubiegających się o psa przewodnika w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.1.

Zapraszamy osoby z całej Polski, które chciałyby otrzymać psa przewodnika, do wypełnienia ankiety i przesłania zgłoszenia.

Formularze i regulamin dostępne są na naszej stronie:

https://fundacjavismaior.pl/…/przyjmij-psa-przewodnika-3

Zgłoszenia przesyłać można drogą elektroniczną na adres: d.blank@fundacjavismaior.pl.