Niewidomi liderzy – widocznie aktywni

Niewidomi liderzy – widocznie aktywni

Dorota Ziental – Uczestniczka projektu opowiada o nim podczas konferencji rocznicowej zorganizowanej z okazji 20 rocznicy powstania Fundacji

O projekcie

Niewidomi liderzy Fundacji od lat działają na rzecz poprawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz warunków życia codziennego osób z dysfunkcją wzroku.

Mamy świadomość, że w obszarze dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dzieje się coraz więcej. Nie chcemy by działania te prowadzone były dla nas bez nas.

Od kilku lat w Polsce realizowany jest projekt „Dostępność Plus”, a w naszym porządku prawnym obowiązują dwie ustawy o dostępności – Ustawa o dostępności cyfrowej oraz Ustawa o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Wpisując się w działania na rzecz poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju rozpoczynamy realizację projektu „Niewidomi liderzy – widocznie aktywni”.

W ramach projektu chcemy przeszkolić minimum 16 osób z dysfunkcją wzroku będących liderami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości życia osób niewidomych oraz dostępności, którą gwarantuje polskie prawo.

Chcemy by nasi niewidomi liderzy w trakcie realizacji projektu nabyli lub wzmocnili swoje kompetencje i umiejętności tak by mogli prowadzić działania konsultacyjne oraz rzecznicze na szczeblu tak ogólnopolskim jak i lokalnym w myśl zasady „nic o nas bez nas”.

W ramach projektu chcemy wspierać społeczności lokalne w zakresie poprawy dostępności w Polsce:

  • cyfrowej
  • komunikacyjno-informacyjnej
  • architektonicznej

 

Koszt realizacji projektu to: 75 000 Euro.

Termin realizacji zadania: 01.01.2022 – 31.03.2023.

 

Założenia projektu:

 • wsparcie dla minimum 16 niewidomych i słabowidzących liderów z terenu całego kraju
 • praca pod okiem doświadczonego mentora
 • 3 wyjazdowe spotkania trwające od 3 do 5 dni pozwalające na zdobycie wiedzy
 • konsultacje i warsztaty online
 • rok współpracy pod okiem doświadczonego mentora, który pomoże zdobyć i usystematyzować wiedzę z obszarów:
  • dostępności
  • współpracy ze społecznością lokalną
  • przygotowanie i realizowanie projektu związanego z dostępnością włączającą społeczność lokalną
 • transfer wiedzy z zakresu umiejętności liderskich oraz wdrażanie ich w praktyce we współpracy ze społecznością lokalną po przez realizację projektu

Projekt zakłada, że naszymi liderami będą osoby niewidome lub słabowidzące.

Kogo szukamy?

 • osób aktywnych
 • lubiących nowe wyzwania
 • społeczników
 • odważnych

 Nasz projekt to 4 moduły:

 • Dostarczenie wiedzy
 • Wzmocnienie kompetencji
 • Mini projekty indywidualne każdego uczestnika
 • Obalanie stereotypów

Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do naszego projektu, a w przyszłości być może współpracą z nami, wypełnij krótką ankietę.

Jeżeli w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto mógłby zostać naszym liderem to podziel się z nim tą informacją.

Link do ankiety znajduje się poniżej.

Ankieta

 

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu Anną Miętus:

tel. 508 170 245

e-mail: a.mietus@fundacjavismaior.pl

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Logotyp. Napisy Iceland, Liechtenstein, Norway oraz Active citizens fund