vis30_2
Fot. Maria Juraszek

Jerzy Dżoga

Rada Fundacji

Wspieram działalność Fundacji w zakresie bieżących spraw i działam na rzecz zwiększenia świadomości o problemach osób niewidomych w dostępie do informacji. Możliwość pomagania potrzebującym daje mi dużą satysfakcję. Na rzecz Fundacji pracuję jako wolontariusz.

Jestem absolwentem Wydziału Automatyki Politechniki Gdańskiej o specjalności maszyny matematyczne. W roku 1990 byłem stypendystą University of Illinois Urbana-Champaign, gdzie ukończyłem studia podyplomowe z organizacji biznesu. 

Moja praca zawodowa miała dwa zasadnicze etapy. Pierwszy to lata 1972-1984, gdy brałem udział w projektowaniu minikomputera K-202 oraz byłem odpowiedzialny za rozwój i wdrożenie minikomputera MERA 400. Drugi etap przypada na lata 1984-2015, kiedy pełniłem funkcje kierownicze w dużych firmach informatycznych, dostarczających sprzęt i systemy zarządzania dla wielu przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej, takich np. jak: ZUS, NIK, Urząd Miasta Łodzi.

Jestem ponadto jednym z założycieli Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, w której władzach pełniłem szereg funkcji przez ponad 10 lat.

Interesuję się fotografią (wśród swoich prac mam zdjęcia okładkowe do szeregu książek naukowych), inne moje zainteresowania to turystyka górska, muzyka, motoryzacja.