Osoba niewidoma w pracy

Bądź samodzielny w pracy

Jeśli jesteś osobą niewidomą, możesz szukać pracy. Pewnie będzie ci trudniej niż osobom widzącym. Nie gwarantuję jednak, że znajdziesz zatrudnienie, ale zapewniam cię, że możliwa jest praca człowieka niewidomego, zarówno wśród osób z dysfunkcją wzroku, jak i wśród ludzi widzących. Potrzebujesz tylko pokazać swoje kwalifikacje i zaangażowanie, a także obalić mity pracodawcy, jakim ulega w odniesieniu do twojej niepełnosprawności. Poniżej znajdziesz kilka porad, które przygotowaliśmy dla ciebie w postaci krótkiego kursu.

Jeśli udało ci się zdobyć pracę, ważne, żebyś umiał ją zachować i mieć z niej satysfakcję. Dlatego chcę Ci udzielić kilku podpowiedzi, które według mnie są w takiej sytuacji istotne.

Jako pracownik z dysfunkcją wzroku staraj się dobrze wykonywać swoje zadania zawodowe. Najważniejsze w pracy są twoje kompetencje i wykonywane czynności, a nie niepełnosprawność.

Pamiętaj, że:

  • Kiedy pracujesz wśród ludzi widzących, jesteś dłużej sprawdzany niż inni. Potraktuj to jako naturalne zjawisko. Daj czas twoim nowym koleżankom i kolegom z pracy na poznanie ciebie oraz twoich możliwości. Rzeczowo wyjaśniaj im swoją sytuację ? niech się do ciebie przekonają.
  • Zapoznaj się z drogą do pracy, a także przestrzenią w budynku, ażebyś mógł się swobodnie poruszać, być samodzielnym i nie skupiać uwagi kolegów z pracy na twojej orientacji w przestrzeni.
  • Zadbaj o przystosowanie i wyposażenie własnego stanowiska pracy. Jeśli pracodawca wie, jak zdobyć na to środki, i chce się tym zająć, dowiedz się, co mogłoby ułatwić ci swobodne wykonywanie zadań zawodowych, a następnie ustal z pracodawcą, w czym mógłby ci pomóc.
  • Staraj się panować nad porządkiem wokół swojego stanowiska pracy. Nie zwracaj uwagi pozostałych pracowników na własną niepełnosprawność. Pracuj swoimi, a nie cudzymi rękami oraz głową.
  • Zastanawiaj się nad różnymi sposobami pokonywania swoich ograniczeń. Jeśli ludzie, wykonując daną czynność, kontrolują ją wzrokiem, to ty możesz korzystać przy tym z dotyku, słuchu i innych sprawnych zmysłów.
  • Używaj komputera i doskonal swoje umiejętności informatyczne. To jest genialny wynalazek naszych czasów, który wyrównuje twoje szanse i pozwala ci na sprawną komunikację z widzącymi.
  • Jeśli ktoś (zwłaszcza szef) informuje cię o problemie w pracy albo o swoich oczekiwaniach, staraj się zrozumieć, o co chodzi i wspólnie poszukiwać rozwiązania. Mów też o własnych możliwościach i potrzebach. Jeśli współpracownicy i współpracowniczki zastępują cię w jakiejś drobnej czynności zawodowej, staraj się wyświadczyć im inną przysługę w pracy. Wtedy nie będziesz w niej obciążeniem, a staniesz się pomocnikiem.
  • Podnoś swoje kwalifikacje zawodowe, żebyś był cennym pracownikiem, który wnosi do swojej placówki nowe spojrzenie i nowe umiejętności zawodowe.
  • Jeśli musisz korzystać z dokumentów i formularzy, które będziesz regularnie wypełniał komputerowo lub brajlem zapoznaj się z ich treścią ? wtedy będziesz mógł szybko opracowywać odpowiednie pola.
  • Nie uchylaj się od obowiązków wspólnych dla wszystkich pracowników. Jeśli to jest w zwyczaju: zmywaj kubki po herbacie, proponuj innym napoje, wynoś śmieci, bierz udział w sprzątaniu.

 

Praca jest dla wielu ludzi wartością. Pozwala im spełniać się zawodowo i nadawać sens ich życiu. Życzę, żeby udało ci się ją zdobyć, a jeśli będziesz z niej zadowolony, to zachowaj ją jak najdłużej.

Powodzenia!

Autor: Jolanta Kramarz