Archiwum z dnia: 9 lutego 2021

Aplikant na trenera psów przewodników poszukiwany!

Zapraszamy do składania ofert, osoby które są zainteresowane szkoleniem się na trenera psów przewodników. Jako Partner projektu pt.:„Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.1, prowadzimy rekrutację, która ma na celu podjęcie współpracy z jedną osobą.

Wszystkie szczegóły są dostępne pod poniższym linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/31123

Termin nadsyłania ofert mija 16 lutego 2021 roku.