Nabór wolontariuszy

Serdecznie zapraszamy na wolontariat do Fundacji Vis Maior. 

 

Poszukujemy wolontariuszy na szkolenia dla osób niewidomych, które odbędą się w Warszawie w terminach:

 • 1-28 sierpnia 2021(czterotygodniowy kurs),
 • 24-27 września 2021(zjazd weekendowy).

Od października 2021 r. do marca 2022 r. planujemy kolejne zjazdy weekendowe, które będą odbywały się raz w miesiącu (od piątku wieczorem do poniedziałku rano), więc istnieje możliwość dalszego zaangażowania się. 

Pomoc wolontariuszy potrzebna jest w godzinach 7:00-22:00. Zależy nam na zaangażowaniu przez cały dzień, od 7:00 do 15:00 lub od 15:00 do 22:00 na minimum tydzień/cały zjazd weekendowy. 

Jeżeli Twoja dyspozycyjność jest inna też możesz się zgłosić, wspólnie ustalimy dogodne dla Ciebie i dla nas rozwiązanie.

Podczas szkoleń dorosłe osoby niewidome i słabowidzące będą nabywać takie umiejętności jak: samodzielne poruszanie się (orientacja przestrzenna – chodzenie z białą laską), wykonywanie codziennych czynności, obsługa udźwiękowionego komputera i smartfonu.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • zainteresowania potrzebami osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku;
 • świadomości celu wolontariatu, jakim jest podniesienie jakości życia i pomoc w codziennym funkcjonowaniu osób niewidomych i słabowidzących;
 • zaangażowania i odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań;
 • chęci rozwoju, poznawania i nauki nowych rzeczy.

 

Wolontariuszem może zostać osoba, która spełnia poniższe wymagania:

 • jest pełnoletnia;
 • jest dobrze zorganizowana, obowiązkowa i ma poczucie odpowiedzialności za powierzone jej zadania.

 

Dodatkowe atuty:

 • znajomość specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku.

 

Zadania wolontariuszy:

 • wsparcie organizacji zajęć i obecność podczas ich trwania (warsztaty, wykłady, ćwiczenia, wycieczki);
 • wsparcie uczestników zajęć w przemieszczaniu się i w razie potrzeby w codziennych czynnościach, w tym przy posiłkach;
 • współpraca ze specjalistami zaangażowanymi w realizowane zadania (psychologami, tyflopedagogami, instruktorem obsługi komputera i GPS oraz z koordynatorem projektu).

Oferujemy:

 • podstawowe szkolenie dotyczące specyfiki pracy oraz udzielania pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym;
 • porozumienie wolontariackie;
 • możliwość zdobycia doświadczenia pracy z osobami niewidomymi;
 • zaświadczenie o odbytym wolontariacie;
 • osobom spoza Warszawy – zakwaterowanie i wyżywienie.

 

Osoby spoza Warszawy, które nie będą mogły być dyspozycyjne podczas wszystkich szkoleń, prosimy o wskazanie możliwych terminów zaangażowania się (w tym co najmniej jeden pełny tydzień w sierpniu).

Prosimy o wysłanie CV na adres e-mail: wolontariat@fundacjavismaior.pl z dopiskiem ?Wolontariusz-Kurs na samodzielność?.

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).?

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Kurs na samodzielność 2021” dofinansowanego ze środków PFRON.